Součástí muzejní expozice bude i část věnovaná hornictví. V muzeu by měla být také dílna, kde si návštěvníci prohlédnou výrobu rukavic krok za krokem. Abertamy na vybudování muzea získaly dotaci 21 milionů z Evropské unie.

Rukavičkářské řemeslo založil v Abertamech v roce 1848 Adalbert Eberhard a poté s ním pokračoval jeho učeň Alois Chiba. V dobách největšího rozmachu rukavičkářského řemesla zaměstnávaly jednotlivé abertamské dílny až jedenáct tisíc lidí. Obliba rukavičkářství souvisí pravděpodobně s hornickým rázem okolní krajiny. Když přišel útlum těžby, lidé se věnovali náhradním způsobům obživy. Navíc se zde často chovaly kozy, jejichž kůže je jedním z nejoblíbenějších materiálů pro výrobu rukavic.