„Statutární město Karlovy Vary se dopustilo porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že svými obecně závaznými vyhláškami z let 2013 a 2015 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, povolilo provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených v příloze vyhlášek. A to aniž by výběr adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj.

Statutární město Karlovy Vary tak podle ÚOHS v období od 1. července 2013 až do vydání prvoinstančního rozhodnutí, tedy do 20. prosince 2017, bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušilo na svém území hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány.

„Postupem města došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a provozovny k účelu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her,“ konstatoval Rafaj.

„Rozhodnutí antimonopolního úřadu jsem ještě neviděl, teprve se s ním musíme seznámit. Pokud už nabylo právní moci, tak budeme muset patrně pokutu zaplatit. Každopádně to vše musí posoudit naši právníci včetně toho, zda se ještě nějak můžeme bránit,“ uvedl karlovarský primátor Petr Kulhánek.

Poznamenal, že rozhodnutí odporuje logice. „Regulace hazardu měla pozitivní dopady, město postupovalo transparentně a nikdo neměl námitky,“ dodal Kulhánek k verdiktu antimonopolního úřadu.