„Jedná se o původní linku, která je nyní prodloužena z Lubence až do Karlových Varů. Velkým přínosem je zejména vylepšení dopravní obslužnosti a přiblížení hromadné dopravy pro vyšší počet obyvatel kraje. Zároveň jsou garantované návaznosti s dalšími linkami, takže zájemci budou moci využít například linky Rakovník – Karlovy Vary, Praha – Valeč, Žatec/Podbořany – Karlovy Vary. Podařilo se tak vyslyšet četné žádosti obyvatel menších obcí, kteří zavedení nových spojů kvitují. Já osobně jsem velmi potěšen úrovní spolupráce mezi kraji, která přinesla prospěšnou věc právě pro obyvatele kraje,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy Jan Bureš.

Projekt mezikrajské dopravní obslužnosti Čtyřmezí vznikl na základě spolupráce Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, jejich organizátory veřejné dopravy a svazkem obcí ODORAK. Propojuje města a obce v oblasti dopravy bez ohledu na krajskou příslušnost a zajišťuje garantované přestupy ve spádových centrech. Kromě nových linek přináší projekt také uznávání krajských tarifů ve vícero spojích.

Prodloužení linky Praha, Zličín – Lubenec do Karlových Varů vytvoří celému projektu páteřní osu, na kterou pak navazují změny v dalších regionálních spojích. „Nová autobusová linka nabídne dvanáct párů spojů ve všední dny a po pěti párech pak v sobotu a neděli. Dojezdová doba autobusu do Karlových Varů a v opačném směru je přibližně dvě hodiny a dvacet minut, což je téměř totožný čas jako u přímých linek, které ale zajíždějí až do centra Prahy. Karlovarský kraj má v rozpočtu vyčleněno 5,7 milionu korun, kterými bude přispívat na provoz této linky. Věřím, že nová autobusová linka bude plně využívána a že cestující budou spokojeni s fungováním dopravní obslužnosti i v mezikrajském měřítku,“ doplnil Jan Bureš.

Tyto změny se například zásadně dotknou rovněž dopravní obslužnosti Valče. Zcela nově budou jezdit do Valče autobusy rovněž o víkendu, a to tři spoje do a ze Žlutic a pak další spoje, které navazují na páteřní linku do Prahy a do Karlových Varů. "Což je jistě obrovský posun oproti současnému stavu, kdy nyní do a  z Valče o víkendu nejezdí jediný autobus," uvedla Markéta Petrová ve Valečském týdeníku.

Cesta z Valče o víkendu do Karlových Varů  přes Vrbici, Bošov nyní zabere hodinu a devět minut,  do Prahy o víkendu rovněž přes Vrbici, Bošov zabere dvě hodiny 11 minut.  "Ve všední dny bychom se přímo z Valče do Prahy měli dostat dokonce za necelé dvě hodiny," doplnila Markéta Petrová. Všechny změny by měly být účinné od nového roku. Podrobný přehled těchto dopravních změn už mají valečští k dispozic.