Byla to vlastně velká náhoda, díky níž se třem badatelům, Lubomíru Mazuchovi, Jiřímu Kuchařovi a Stanislavu Motlovi, podařilo nalézt to, o čemž nikdo v České republice zřejmě netušil, že to existuje. Jde o součást sbírky jednoho z nejkrutějších vládců světa, Adolfa Hitlera – masivní stůl, křeslo a kalamář, které patří už desítky let do depozitáře státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Ty jsou společně ještě s dalšími předměty, jež jsou součástí výbavy stolu, a to s osušovačem inkoustu, skříňkou a nožem na dopisy, vystaveny v bečovském památkovém areálu od 6. června až do 31. září.

Je dobře známo, že Hitler byl doslova umanutý sběrem cenných uměleckých předmětů. Právě po nich muži pátrali. Jejich kroky je zavedly v roce 2008 až do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde se dostali k seznamu věcí umělecké sbírky diktátora včetně fotografií. Pátrali i po stolu, o němž se šířily legendy, že na něm byla podepsána mnichovská dohoda (to ale historici vyvrátili – poznámka redakce). I ten byl zvěčněn v katalogu z Vyššího Brodu, kde zůstal v tichosti uschován až do 60. let minulého století.

„Pan Mazuch se tenkrát díval na televizi, kde právě dávali pořad Kastelán z roku 1989. Ten díl byl z Bečova, kde tehdejší kastelán ukazoval svou pracovnu. A v ní stál Hitlerův stůl a pan Mazuch ho poznal,“ ozřejmil sled událostí při slavnostní vernisáži na bečovském hradě badatel a autor dvoudílné knihy Hitlerova sbírka v Čechách Kuchař. Sám Mazuch se výjimečné události nemohl účastnit, protože už není mezi živými.

Zaměstnanci bečovské památky v roce 2008 ani netušili, že v jejich kanceláři se něco takového nachází. „Můj předchůdce používal tento stůl na přezimování klívií, takže na něm bohužel zůstaly kruhy od květináčů. Když jsem sem nastoupil v roce 2002, tak už byl používán jako stůl pro veřejná jednání, ale stále jsme nevěděli, kdo byl jeho prvním majitelem,“ prozradil současný bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Bečovský hrad obklopen detektivními příběhy. Hitlerovým stolem to skončit nemusí | Video: Kopecká Jana

Asi deset let po jeho nástupu přicházejí na hrad inkognito Motl s Kuchařem, kteří si nejdříve chtěli stůl prohlédnout a ujistit se, že to je skutečně on. „Touto cestou se chceme panu kastelánovi omluvit, že jsme tenkrát nebyli až tak upřímní,“ omlouvali se při vernisáži badatelé.

Stůl, křeslo a kalamář byly následně jednou vystaveny. Nyní hrad výstavu obnovil, a to nejen proto, že na letošek připadá 85. výročí německé okupace českých zemí, ale i proto, že se podařilo dohledat zbylé tři předměty - osušovač inkoustu, skříňku a nůž na dopisy.

Jak už bylo zmíněno, až do 60. let 20. století byla Hitlerova stolní výbava uskladněna ve Vyšším Brodě. Pak se dostává do Památníku národního písemnictví (PNP). Z neznámých důvodů se výbava stěhuje následně do Bečova nad Teplou, kde ovšem zůstává jen stůl, křeslo a masivní mramorovaný kalamář. Ty zde byly také nalezeny. Otázkou tak zůstávalo, kde jsou zbylé věci. A ty byly odhaleny opět jen díky velké náhodě a opět díky dokumentu v televizi. „Viděli jsme dokument s fotografiemi a můj přítel poznal, že to, co stojí na tom stole, máme v depozitáři. Pochopili jsme, že ty věci k sobě zkrátka patří,“ vysvětlovala Barbora Vlášková z PNP v Litoměřicích. Tři zbývající předměty byly desítky let právě tady.

Kompletní výbavě ještě schází podložka se svastikou a lampa. „Ty jsou stále nezvěstné a zřejmě v soukromém držení,“ dodala Vlášková.

Mít na hradě něco, co kdysi patřilo nacistickému diktátoru, není bečovskému kastelánovi právě příjemné. Proto se běžně stůl nevystavuje.

Podstatnou zprávou třeba je, že ho vlastně Hitler ani nepoužíval. „Souprava byla zhotovena v druhé polovině 30. let minulého století podle návrhu německého architekta Woldemara Brinkmanna. Jenomže se o ní nacistický prominent a Hitlerův přítel Albert Speer příliš chvályhodně nevyjádřil,“ poznamenal spisovatel Kuchař.

Hitler s vykrádáním uměleckých předmětů a drancováním v Čechách začal už 15. března roku 1939 na Pražském hradě a následně pokračoval na Univerzitě Karlově. Kvůli němu zmizely jednou provždy velmi vzácné artefakty od písemností, obrazů až po sochy. Na řadu z nich narazili badatelé jen díky katalogu z Vyššího Brodu. „Hitler chtěl v Linci vybudovat největší sbírku umění na světě všech dob. Hodně peněz dostával od podnikatelů, jejichž jména dnes nosí přední světové značky, hodně mu také vydělala kniha Mein Kampf, kterou vydal v nákladu deseti milionů výtisků. I kdyby kniha stála jednu marku, tak to je za Mein Kampf 10 milionů. V té době stál volskwagen 1 500 marek a pro srovnání, obrazy, které měl ve sbírce, se v tu dobu prodávaly za tisíce marek,“ doplnil Kuchař.

Bečov nabídl světu už nejeden detektivní příběh, čehož je důkazem pátrání po druhém nejcennějším českém pokladu – relikviáři svatého Maura. Anabáze Hitlerova stolu je dalším z nich. Jak kastelán Wizovský naznačuje, tím tajemné a velmi zajímavé historky z Bečova ovšem ještě nekončí.