V rámci projektu Bookstart S knížkou do života probíhají v loketské knihovně 2 pravidelné pořady: otevřený klub pro rodiče s dětmi (1 – 3 roky) a čítárny pro děti a rodiče (3 - 6 let). „Otevřený klub pro rodiče s dětmi se schází jednou do měsíce v dopoledních hodinách. Během první poloviny setkání probíhají společné aktivity - předčítání, hraní krátkých her zaměřených na rozvoj řeči, pohybové a výtvarné aktivity,“ popisuje knihovnice Kateřina Brindzová. „S nejmenšími to ovšem nakonec vždy dopadne tak, že skupina je roztrhána na jednotlivá hnízda, mezi kterými knihovnice prochází s knihou a soustředěně pracuje s jedním či dvěma dětmi a navazuje s nimi úzký vztah,“ pokračuje. Druhá volná část setkání je zaměřena na individuální aktivity rodičů a dětí, což v reálu znamená čas popovídat si s maminkami, prohlížet připravené knihy a leporela či hrát hry. Témata jednotlivých aktivit byla dosud zaměřena na barvy, zvířata, léto. Bookstart má podle knihovnice nadšenou odezvu u maminek, které v Lokti nemají jiný prostor ke společnému setkávání.

Čítárny pro děti a rodiče jsou v loketské knihovně tradiční každoměsíční záležitostí už od roku 2003. „Zaměřují se na aktivity, tematické nebo ke konkrétní knize, sloužící k rozvoji předčtenářských dovedností dětí předškolního věku,“ vysvětlila Brindzová. Za patnáctiletou soustavnou prací s dětmi v rámci čítáren stojí bývalá knihovnice Klára Rozsypalová.