Festival je snahou o setkání lidí s přírodním, ekologickým a soběstačnějším způsobem života. „Chceme si při něm vyměnit zkušenosti, zahrát si na netradiční hudební nástroje, promluvit si o tom, jak vidíme my naši Zázračnou planetu Zemi," uvedl správce zahrady Jiří Šindelář. V areálu byl vítán každý návštěvník se zájmem o ekologii, permakulturu, hudbu, divadlo, tanec, landart, jógu či meditaci.