Těch, jejichž osud byl negativně poznamenán – ať už drogami, vězením, neuváženým výběrem partnera, nebo těch, kteří se s nimi mohou podělit o zajímavé, netradiční zážitky. Při autentických výpovědích se žáci například dozvědí, že k úspěšnému překonání jakéhokoliv z diskutovaných problémů vede dlouhá cesta, přitom zpočátku stačilo zvolit správnou odbočku.
První panelová diskuse se uskutečnila tento měsíc v karlovarském kině Čas a zúčastnilo se jí téměř 200 žáků základních škol. Ve spolupráci s občanským sdružením Za branou bylo otevřeno téma Za branami vězení. Žáci se dozvěděli, jak snadno se člověk může dostat do vězení, co během pobytu v něm prožívá, jak obtížný je návrat do společnosti. „Ví někdo z přítomných, co znamená mít popsaný trestní rejstřík?" zněla první otázka do plného sálu dětí.

Moc rukou se nezvedlo. Žáci si vyslechli, jaký život čeká na trestaného člověka ve vězení a co následuje po jeho propuštění. „Dozvěděli se například, že dluhy, které obžalovaný na svobodě nadělal, na něj čekají, až vyjde ven z vězení, že ani ve vězení není samozřejmostí dostat práci a že za pobyt ve věznici se musí také platit. Vyjdete z vězení a dostanete pouze peníze na cestu do trvalého bydliště," uvedla předsedkyně sdružení Bludiště Božena Turoňová.

Mezitím si žáci rozmýšleli své dotazy na Romana, bývalého vězně. A opravdu ho nešetřili, padaly i ty nejintimnější otázky, které byly autenticky zodpovězeny.
„Vyprávěl o tom, jak dostal nakládačku, jakým potupným způsobem probíhá prohlídka před  návštěvami a po nich. Svým přesvědčivým přístupem si získal důvěru žáků. Atmosféra v sálu byla nakonec taková, že už ani nepotřebovali psát dotazy anonymně, zvedali ruce a stále se ptali. Jejich otázky přesvědčily, že se nad tématem umí hluboce zamyslet," poznamenala Turoňová.
Pan Roman má zkušenost s pobytem ve věznici s dohledem i v nápravném zařízení s dozorem, kde strávil celkem osm let let především za krádeže aut. Jak sám říká, svoji první drogu si koupil přímo v centru Karlových Varů.

A jaký měla diskusní akce ohlas mezi pedagogy?
„Tato forma je pro žáky velice zajímavá a přínosná. Mají spousty otázek, na které jim knihy ani učitel nemohou odpovědět. Knihy ani filmy nenahradí kontakt s konkrétním člověkem. Žáci sami hodnotili besedu velice kladně. I po skončení je napadaly další otázky k tématu. Velice ocenili Romanův vstřícný přístup a otevřenost. A zároveň byli zaskočeni, co vše může člověk v životě prožít, ztratit a znovu nalézat," reagovala učitelka Lucie Tvrdková.
„Tuto akci bychom rádi zopakovali i v jiných městech Karlovarského kraje. Zároveň připravujeme nabídku dalších zajímavých témat," doplnila Turoňová.