Mezi nimi i záchranáře z Maďarska, kteří chtějí centrum vybudovat v Budapešti. Bude jim s tím pomáhat karlovarská Asociace Záchranný kruh, která centrum provozuje.

S projektem se maďarští záchranáři seznámili vloni při mezinárodní konferenci. Letos si pozvali autory tohoto centra do Budapešti. Delegace záchranářů z Maďarska se zástupci Národní rady pro prevenci kriminality, Ministerstva vnitra, policejního ředitelství či ředitelství záchranné služby si detailně prohlédla Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech. Minulý týden zájem o vytvoření podobného centra maďarská strana definitivně potvrdila. Při prohlídce centra a následném společném jednání byla uzavřena dohoda o podpoře a spolupráci při výstavbě obdobného městečka v Maďarsku.

„Maďarští záchranáři mají k prevenci kriminality a závažných mimořádných událostí velmi dobrý přístup. Asociace tak bude maximálně pomáhat kolegům z Maďarska při budování centra bezpečí, spolupracovat chtějí obě strany i po dokončení městečka, a to v oblasti výměny zkušeností s programy v centrech nebo například v oblasti lektorů,“ uvedla prezidentka Asociace Záchranný kruh Veronika Krajsová.

Celý areál připomíná malé městečko a jeho okolí. Centrem areálu je velké moderní dopravní hřiště s křižovatkami a plně funkčním železničním přejezdem, semafory a přechody.

Podél komunikací jsou rozmístěné tematické domečky, jako například výjezdové stanoviště složek IZS, rodinný dům, služebna policie, domeček požárů nebo malá nemocnice se skutečnou sanitkou. Každý z těchto domečků má specifické pojetí a vybavení pro simulování nejrůznějších rizikových situací. Centrum zdraví a bezpečí funguje od roku 2015 a za tu dobu přivítalo 100 tisíc návštěvníků. Programy v centru jsou určeny pro děti, ale i pro dospělé, například pro pedagogy, seniory či záchranáře. Provoz v centru je celoroční.

„Karlovarské centrum navštívily během doby jeho fungování už delegace záchranářů například z Německa či Slovenska a také z řady ostatních krajů České republiky. Podobné projekty záchranářského městečka tak mají na základě karlovarského centra vzniknout v Ostravě, Brně, Olomouci či Praze,“ poznamenal mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Martin Kasal.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem. Ale i mimořádných událostí a krizových situací a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva. Má mimo jiné vytvořit podmínky pro vybudování systému vzájemné podpory a spolupráce záchranářských subjektů a obyvatel.