Jen část

„Kasárna jsou jen přibližně desetinou území, kterým se bude studie zabývat," vysvětlil chebský místostarosta Tomáš Linda. Podle jeho slov je ale pravděpodobné, že půjde o lokalitu, která se bude rozvíjet jako první. „Celé území, o kterém se bavíme, postupuje dál na západ přes Špitálský vrch až k přehradě Skalka. Zde se ale nedá se zástavbou počítat v horizontu let."

Koncepce je nutná

Zastupitelé rozhodli, že by se ale i tak měla nejdříve vypracovat urbanistická studie celého území, až poté architektonická.

„Chceme mít dopředu jednoznačnou koncepci, jak území uchopit, jak řešit dopravní napojení a podobně," popisoval místostarosta a podotkl, že by se rozvojem této lokality mohlo město, které je v současné době rozčleněné, sjednotit.

Hlavně domky

Podle územního plánu zde mohou vyrůst bytové domy, rodinné domy, ale také obchod, fungovat zde může také třeba restaurace.

„Chápeme ale, že základem pro rozvoj města je dostatek pracovních míst, a tak klademe důraz také na rozvoj průmyslového parku," dodal Linda.

Budovy půjdou k zemi

S kasárnami, které město získalo od státu bezúplatně před deseti lety, měl nejen Cheb řadu plánů. Potíží ale byla ministerská blokace, která neumožňovala bývalá kasárna Julia Fučíka využít komerčně.

Zchátralá budova tak půjde téměř s jistotou k zemi. Přitom nápadů, jak s místem naložit, byla řada.

Ještě před převzetím majetku usilovaly společně Cheb, Hof a Plavno, aby zde sídlila mezinárodní policejní akademie. Síť policejních škol tehdy chtěla zřídit Evropská unie. Ze záměru sešlo.
Od roku 2002 se uvažovalo o tom, že by zde vzniklo bydlení, působit zde chtěla i Integrovaná střední škola v Chebu, Terea, okresní správa sociálního zabezpečení nebo EJF Berlín, evangelická nezisková organizace zaměřená na pomoc mládeži, handicapovaným a dříve narozeným lidem i osobám v nouzi. Stát zde měla i pobočka VZP.

Blokace

O zrušení blokace Cheb požádal v roce 2008. Ministerstvo obrany svolilo, Ministerstvo financí nikoliv. Město tak muselo čekat až do letošního roku, jinak by platilo pokutu téměř 52 milionů korun.

Obyvatelé o využití území představu příliš nemají. „Je otázka, jestli to zde může vypadat hůř," konstatovala jedna z místních obyvatelek.