Videa znázorňují nejčastější chyby chodců a řidičů. Speciální instruktážní 3D videa potom ukáží, jak se v daných situacích správně zachovat.

„Mezi tématy, kterým se letošní kampaň věnuje, je například vyvrácení mýtu o absolutní přednosti na přechodu pro chodce, přecházení mimo přechod, přecházení silnice přes ostrůvek, vystupování z tramvaje na místech bez nástupního ostrůvku nebo přecházení silnice před tramvají,“ informovala Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh.

Na realizaci kampaně se podílel tým odborníků, záchranářů a filmařů. O režii se postaral Jiří Studnička. Produkci zajistila Asociace Záchranný kruh.

„Celý projekt vznikl díky financím z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Na vytvoření projektu přispěli částkou více než pět milionů, čímž pokryli veškeré náklady s kampaní spojené. Mezi hlavní partnery, kteří se podíleli na realizaci, technické části nebo poskytli odborníky, patří Hasičský záchranný sbor Karlovarského a Plzeňského kraje, Policie České republiky, konkrétně Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,“ sdělil Lukáš Hutta, manažer Asociace Záchranný kruh.

V loňském roce zemřelo 111 chodců, z toho 77 při nehodách v obcích a 34 mimo ně. Fatální nehody byly záležitostí převážně starších osob. Ve věku do 24 let zemřeli celkově tři chodci, ve věku 55 let a více jich bylo 66. Chodci zemřeli ve 21 případech vlastní vinou, v 90 případech vinou řidiče motorového vozidla. „Nejčastějšími tragickými pochybeními chodců jsou náhlé vstoupení do vozovky z chodníku a krajnice, špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla.

Naopak u řidičů šlo nejčastěji o nepřiměřenou rychlost jízdy a nedostatečné věnování se řízení vozidla. Na přechodech pro chodce chybují jak řidiči, tak chodci,“ řekl Roman Budský, dopravní expert.

Chodci nejčastěji umírají v noci. Minulý rok zahynulo 59,5 procenta všech obětí z jejich řad za tmy. Dalších zhruba 10 procent z nich přišlo o život ve dne za viditelnosti zhoršené například deštěm či mlhou. „Oproti roku 2015 loni v nočních hodinách zemřelo při chůzi mimo obec o deset chodců méně. Ve dne za zhoršené viditelnosti nezahynul žádný, ačkoliv o rok dříve to byly 3 osoby. Nesporně se tak pozitivně projevilo povinné nošení reflexních doplňků při chůzi mimo obec zavedené v únoru 2016,“ dodal Roman Budský.

S novou kampaní se lidé mohou setkat v televizi, rádiu, na výlepových plochách, v tisku, na sociálních sítích i v prostředcích hromadné dopravy. Celou kampaň pak naleznete na adrese www.tytozvladnes.cz.