Západní Čechy - Spánkovou laboratoř v plzeňské fakultní nemocnici navštěvuje stále více lidí. Minulý rok tady lékaři vyšetřili více než 1500 pacientů, polovinu z nich tvořili nováčci. U většiny byla diagnostikována apnoe, při které dochází k zástavám dechu ve spánku. Na vině je zpravidla obezita.

Na potíže nemocné obvykle upozorní partner. Kromě chrápání, které je častým doprovodným jevem, si všimne i pauz v dýchání. Vyjma toho se u dotyčného projevuje únava či bolesti hlavy. „O diagnóze už mají lidé větší povědomí, takže situaci nepodcení a raději vyhledají odborníka. Screening může provést kardiolog, krční nebo plicní lékař,“ uvedla lékařka Štěpánka Břízová. Pokud se podezření potvrdí, jsou pacienti odesláni na plicní kliniku, kde funguje spánková laboratoř. Tady je čeká další vyšetření. „Většinou nám stačí méně podrobné, kdy sledujeme dýchání, okysličení krve, chrápání, dýchací pohyby a tepovou frekvenci. Složitější je pak polysomnografie, kde se zaměřujeme také na spánková stadia,“ uvedla.

V obou případech je však potřeba, aby dotyčný na plicní klinice přenocoval. Kvůli velkému náporu je nejbližší možný termín na objednání až v listopadu. V plzeňské fakultní nemocnici je k dispozici jednou týdně též poradna, kde se odborníci zabývají dalšími poruchami.

Další poruchy - insomnie (nespavost): obtížné usínání nebo časté probouzení se; nadměrná denní spavost: neschopnost udržet bdělost během dne; poruchy v načasování a délce spánku: zpoždění či předsunutí spánku, poruchy při přeletu časových pásem nebo směnném provozu; abnormální projevy: noční můry, noční děsy, pomočování, náměsíčnost; abnormální pohyby narušující spánek: syndrom neklidných nohou, porucha spánku s periodickými pohyby končetin, skřípání zuby

Aby nemuseli nemocní čekat dlouhé měsíce, mohou využít možnosti prvotní diagnostiky v ambulantní laboratoři. Pracoviště se nachází v Plzni na Denisově nábřeží a vede ho specialistka na spánkovou medicínu Jana Vyskočilová. „Měsíčně máme asi 100 nových lidí. Častěji se apnoe vyskytuje u dospělých mužů, ovšem po menopauze se rozdíl vlivem hormonální změny stírá. S přibývajícím věkem se riziko zvyšuje, “ konstatovala. Doplnila, že mezi nejčastější příčiny choroby patří obezita.

Výhodou je, že zařízení na Denisově nábřeží je ambulantní. Není tedy potřeba hospitalizace a lékařka navštěvuje pacienty doma. „Je to pro ně samozřejmě daleko příjemnější, protože nejsou v neznámém prostředí s cizími lidmi,“ vysvětlila. Jedinou nevýhodou je, že spánková laboratoř nemá uzavřenou smlouvu s VZP na dlouhodobou léčbu. Vyskočilová pevně doufá, že se jim spolupráce podaří navázat.

Jak se apnoe vlastně řeší? Někdy pomůže operace, například v momentě, když se jedná o anatomickou překážku. Obvykle však dostane nemocný přístroj s maskou, kterou si musí na noc nasadit a jež mu vhání do dýchacích cest vzduch pod určitým tlakem. Vyskočilová však upozorňuje, že ruku v ruce s tím musí jít léčba obezity, tedy shodit nadměrné kilogramy. „Apnoe ovšem souvisí s dalšími komplikacemi. Nemocní mají větší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a vysokého krevního tlaku. Špatně se také léčí cukrovka. Nejzávažnější je samozřejmě náhlé úmrtí ve spánku,“ zdůraznila.

Radovánek se rychle zotavuje.
Pes, který málem umrzl na břehu rybníka, se už zotavuje a učí se žít