Nic netušící zákazníci zkouší znovu a znovu zatlačit na kliku jejích obchodů v regionu, avšak marně. Majitel Pekosy Luboš Orlich se přitom už před několika dny odmlčel. Hluché jsou pevné linky na prodejnách i mobilní telefony zveřejněné na webových stránkách pekárny. Ještě před znovuuzavřením obchodů a pekárny Orlich Deníku tvrdil, že zavřeno bylo jen dočasně.

Že něco není v pořádku, si zaměstnanci začali všímat už před několika měsíci. Jak se Deníku podařilo zjistit, firma měla problém například s vyplácením mezd. „Když jsme nedostali výplaty, začali jsme pátrat proč. Neustále jsme to urgovali na personálním, ale bez odezvy. Pak nám bylo řečeno, ať si peníze bereme z kasy z tržeb a někam si to zapisujeme. Na to jsem ale nepřistoupila," řekla Deníku jedna z dnes už bývalých prodavaček Pekosy.

Na zavřené dveře tak naráží lidé například přímo v Chodově, ve dvou prodejnách v Kraslicích, v Karlových Varech a v dalších městech v Karlovarském kraji a sousedních regionech.

„Nevíme, co bude dál. Byli jsme ujištěni, že se bude vyrábět dál, ale zatím jsme doma. Prý kvůli dluhům a exekucím," řekl jeden z řidičů firmy.

Na webovém portálu justice.cz ve veřejném rejstříku jsou v souvislosti s firmou Pekosa v současnosti umístěny tři dokumenty týkající se exekuce na Pekosu.

První ze dne 12. května o zahájení exekuce kvůli dlužné částce včetně úroků z prodlení kolem 240 000 korun. Dále ze 17. května o zastavení exekuce. Ta se týkala některých pozemků a staveb například v Ostrově. Ovšem 29. září bylo vydáno Okresním soudem v Sokolově další rozhodnutí o exekuci.

Jak vyplývá z výroční zprávy společnosti Pekosa Chodov za rok 2015, tato firma byla založena 27. dubna 1995 jediným společníkem Lubošem Orlichem a základním kapitálem 100 000 korun. Vznik společnosti je datován 23. září 1996 zápisem do obchodního rejstříku. Základní kapitál byl v roce 2006 navýšen na současných 6 000 000.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba pekařských a cukrářských výrobků, výroba houskových knedlíků a speciálních knedlíků, hostinská činnost a dále nákup a prodej zboží ve vlastních prodejnách.

Společnost provozuje svoji činnost ve čtyřech výrobních provozech, v Chodově (tři) a v jednom v Ostrově.

Podle výroční zprávy za loňský rok Pekosa prodávala výrobky v 51 vlastních prodejnách, které jsou rozmístěny v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

Dále jsou výrobky dodávány do prodejen nadnárodních řetězců. Společnost má celkem 300 různých odběratelů, mezi které patří také nemocnice, školní jídelny, věznice, závodní jídelny a další drobní zákazníci.

V roce 2015 vykázala společnost PEKOSA Chodov účetní ztrátu ve výši 955 000 korun. Podle výroční zprávy se za posledních deset let celkové tržby společnosti zvýšily z původních 80 milionů Kč na v roce 2015 dosažených 435 miliónů Kč. S tím ovšem souvisí i stejně progresivní růst nákladů.

Jak je uvedeno ve výroční zprávě, obchodní marže výrobků jsou v důsledku vysokých cen vstupů na nízké úrovni. Hlavními nákladovými položkami jsou suroviny, energie a pohonné hmoty, které stálé rostou, a ceny výrobků zejména do obchodních řetězců i přes tlak na zvýšení dlouhodobě stagnují.

Společnost oproti předchozímu roku dosáhla horších hospodářských výsledků. Tato skutečnost byla výrazně ovlivněna nevýhodnými smlouvami s většinou obchodních řetězců, které nebylo reálné za rozumných podmínek vypovědět.

Skutečné náklady u těchto zakázek překročily dosažené tržby. K eliminaci uvedeného vlivu společnost v roce 2015 dále pokračovala v rozšiřování vlastní maloobchodní sítě a otevřela další nové prodejny.

Tento nepříznivý ekonomický vývoj se promítl do finanční situace firmy, kdy v mnoha případech se nedařilo včas platit závazky společnosti především z titulu daní, sociálního a zdravotního pojištění a také nebyly realizovány splátky leasingovým a úvěrovým společnostem a docházelo ke zpoždění i u plateb dodavatelům.

Z výroční zprávy vyplývá, že se firma snažila situaci řešit. Jak?

„Do praxe jsou a budou postupně zaváděna opatření směřující ke zvýšení efektivnosti výroby a distribuce výrobků, například prověrka spotřeby a dosahovaných cen u všech surovin, snížení počtu závozových linek a přesměrování závozů na centrální sklady, snížení spotřeby energií včetně jednání o jejich cenách, opatření k omezení výrobních ztrát a ztrát při expedici výrobků atd. Dosažení výrazné úspory nákladů je předpokládáno zrušením výroby knedlíků v provozovně ve Dvořákově ulici v Chodově a její přesun do hlavního výrobního provozu v Karlovarské ulici. S uvedenými úspornými opatřeními souvisí i postupné snižování počtu zaměstnanců v průběhu roku 2016 o minimálně 200 pracovníků. Veškerá přijímaná opatření mají za cíl v co nejkratší době zlepšit a stabilizovat finanční situaci firmy a vytvořit předpoklad pro její další postupný rozvoj," uvádí se ve výroční zprávě za loňský rok.

V roce 2006 zaměstnávala Pekosa podle výroční zprávy 247 lidí, v loňském roce to bylo 533 lidí.