V této souvislosti jsme položili několik otázek MUDr. Zuzaně Fialové, primářce transfuzního oddělení Nemocnice Sokolov.

Jaké jsou podmínky pro vstup zájemce do registru dárců kostní dřeně?
Zájemce musí být ve věkovém rozmezí 18 až 35 let, měl by být zdravý, neměl by brát větší množství léků. Měl by být spolehlivý a zodpovědný.

Jak probíhá vlastní zařazení do registru?
Zájemce se může zaregistrovat na stránkách registru. Naše transfuzní oddělení spolupracuje s plzeňským registrem, který je největší v České republice. Po registraci přes počítač, která ale není podmínkou, se musí dostavit na transfuzní oddělení, kde si vyplní dotazník o zdravotním stavu a podepíše souhlas s uložením DNA. Vše je konzultováno s lékařem, který odsouhlasí vhodnost zájemce pro zařazení. Následuje odběr jedné zkumavky krve ze žíly. Krev je následně transportována do FN Plzeň, do speciální laboratoře, kde je vyšetřena a dárce je zařazen do registru.

Jak se postupuje v případě, že se ukáže vhodnost dárce k darování kostní dřeně?
Dárce je informován registrem, spojí se opět s transfuzním oddělením a provede se odběr několika zkumavek krve ze žíly. Tato krev se opět odveze do FN Plzeň, kde je podrobně vyšetřena již ve vztahu k potencionálnímu příjemci dřeně. Pokud je zjištěna potřebná shoda ve znacích, je možné realizovat odběr a následnou transplantaci kostní dřeně.

Jak vypadá vlastní darování kostní dřeně?
Jsou možné dva způsoby darování – přímo z kostní dřeně nebo z periferní krve. Odběr z kostní dřeně je realizován v celkové anestezii, pokud možno z plochých kostí jako jsou lopatka, kyčelní lopata, kde je dřeně největší množství. Odebírající lékař napíchne kostní dutinu a kostní dřeň je nasáta do stříkačky. Je to tmavě červená hmota trochu podobná džemu. Při odběru z periferní krve je dárci předem podkožně aplikována látka, která zaručí vyplavení co největšího počtu krvinek do periférie a ty jsou následně odseparovány přístrojově. Průběžně je kontrolována výtěžnost krvetvorných buněk, neboť je nutné objem transplantované dřeně přizpůsobit váze pacienta.

Je odběr bolestivý?
Odběr z periferní krve nikoliv. Jedná se o žilní odběr. Odběr z kostní dřeně může být následně provázen mírnou bolestivostí v místě odběru, ale nejedná se o nic dramatického.

Proč je horní věková hranice tak nízká?
Souvisí to s zejména se zajištěním kvality dřeně, protože čím vyšší je věk dárce, tím klesá její účinnost. Druhým důvodem je ekonomika, vyšetření jsou finančně poměrně náročná a zdravotní pojišťovna toto zcela nehradí.

Mohla byste se podělit o nějaké zajímavosti týkající se darování kostní dřeně?
Každá národnost má poněkud odlišně znaky na krvinkách, které limitují podání kostní dřeně. Nyní se věnujeme náboru dárců krve vietnamské národnosti, protože Vietnamců v ČR přibývá a česká dřeň není příliš vhodná pro vietnamské pacienty. Krajský úřad Karlovarského kraje mě pozval na schůzku s vietnamským velvyslancem v ČR, kde jsme probírali oblast vstupu Vietnamců, žijících v České republice do registru. Pan velvyslanec byl touto myšlenkou velice potěše a přislíbil spolupráci.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří do registru dárců kostní dřeně již vstoupili a ostatním, zatím nerozhodnutým adeptům, bych ráda popřála odvahu k rozhodnutí vstoupit.