Po zahájení letošního jubilejního desátého ročníku Dne Českého lesa vystoupí se svým divadelním kusem Komedyjanti z Tachova a o úplný závěr se postará koncert české blues-rock´n´rollové kapely St. Johnny – 50 jump blues.

Hlavní program organizátoři ale věnují ukázkám tradičního zemědělství. „Návštěvníci se mohou těšit například na ukázku mlácení obilí cepem, naklepávání kosy, ukázka sečení kosou a speciálními stroji na podmáčené louky, košíkáře, ochutnávku kozích sýrů, moštů a mnoho dalšího,“ uvádí za organizátory Markéta Mařáková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Program:
• slavnostní zahájení 10:00
• ukázka tradičního zemědělství
• interaktivní hra pro rodiny s dětmi
• Den s LČR
• Trubači Kolowratových lesů
• divadelní představení Komedyjantů
• soutěž pro děti ve válení balíků sena
• prezentace partnerů Dne Českého lesa
• koncert české blues-rock‘n‘rollové kapely
St. Johnny - 50‘ jump blues
a mnoho dalšího…

A dodává, že zároveň bude probíhat prezentace partnerů Dne Českého lesa. „Bohatý program je připraven i pro děti. Své znalosti si budou moci prověřit při interaktivní hře, která zde pro ně bude připravena a svou obratnost v lanovém centru a na opičí dráze, kterou nachystá záchranná služba Royal Rangers. Dále bude po dobu celého dne probíhat soutěž pro děti ve válení balíků sena na čas. V rámci akce je také možné navštívit samotné muzeum, kde je velká sbírka starých zemědělských strojů a nástrojů,“ poukazuje na lákavou nabídku Mařáková.

„Den Českého lesa je dnes již tradiční akce pro veřejnost, jejímž cílem je představovat přírodní a historické zajímavosti Českého lesa veřejnosti. Místo a termín konání, jakož i tematická náplň se každý rok mění. První ročník proběhl v roce 2008 a hlavním tématem byl výpal milíře a tavba železa. V dalších letech byl Den Českého lesa zaměřen např. na rýžování zlata, plavení dřeva, historickou hru tlučení špačků nebo historii sklářství,“ dále dodává k historii dnes již tradiční akce.

V rámci Dne českého lesa byla v minulosti také slavnostně otevřena rozhledna na Havranu a některé nové naučné stezky. Loni se uskutečnil Den Českého lesa v nově otevřeném Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Organizátory akce byly v prvním roce LČR, Lesní správa Přimda a Správa CHKO Český les. V dalších letech se okruh partnerů podílejících se na pořádání této akce postupně rozšiřoval.

Ilustrační foto
Razie na ubytovnách: Pět přestupků a jedno vyhoštění