Po jejich vystoupení pak bude zábava letos pokračovat Dnem Cyklostezky Ohře. „Také vzhledem k tomu není tedy letos pořádán dětský den, protože se domníváme, že tyto dvě akce o druhé červnové sobotě se přímo nabízejí jako skvělá zábava a oslava dne našich dětí,“ uvádí se na městských stránkách.

Děti baví Loket zakončí šerpování budoucích prvňáčků. Po celý den bude vystavena hasičská technika a odpoledne budou pro malé cyklisty připraveny soutěže, dárky a kulturní program.

Akce Děti baví Loket začíná v sobotu 10. června v 10 hodin, pořádají ji školy ve spolupráci s městem Loket, Den Cyklostezky Ohře pak zhruba od 13 hodin a je to akce Karlovarského kraje a města Loket.