Za opravy těchto dvou silničních úseků Karlovarský kraj zaplatí dvacet milionů korun. Průtah Děpoltovicemi bude stát necelých dvanáct milionů korun a v Odeři se částka vyšplhá na osm milionů 127 tisíc korun.

Krajská rada už odsouhlasila výsledky zadávacích řízení na modernizaci těchto průtahů a se stavebními pracemi by se mělo začít na jaře tohoto roku. Obě akce budou financovány z dotace Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu kraje.

V intravilánu Děpoltovic dojde k rekonstrukci stávající silnice III/2206. Součástí projektu je podle náměstka Martina Hurajčíka (ANO) rovněž výstavba dešťové kanalizace a obnova propustku, který vede před Lužecký potok a je ve špatném stavu. Samostatnou investicí obce pak bude vybudování chodníků a osvětlených míst pro přecházení chodců.

Karlovarský kraj v rámci zadávacího řízení obdržel na tuto akci celkem sedm nabídek. „Všechny splnily předepsané náležitosti a žádná nemusela být z následného hodnocení vyřazena. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Eurovia CS, která průtah vybuduje za 11,9 milionů korun,“ uvedl krajský náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Modernizace silnice v Odeři zahrnuje nahrazení stávajících konstrukčních vrstev vozovky novými, úpravu nivelity a šířky komunikace, výměnu stávajících propustků a doplnění odvodnění silnice. Do zadávacího řízení podalo nabídky celkem osm firem. „Zakázku vyhrála společnost COLASD CZ s nabídkou za 8,1 milionu korun,“ doplnil Martin Hurajčík.

Starostové Děpoltovic Jiří Štikar a Martin Maleček z Hroznětína, pod nějž Odeř spadá, mají z modernizace dosud problematických a nebezpečných silnic velkou radost.

“Vždyť jsme na to čekali skoro dvacet let. Kanalizaci máme hotovou a sítě v zemi, takže jsme velmi rádi, že se s opravou průtahu začne. Ta silnice je opravdu v hrozném stavu. Určité omezení pro řidiče to bude, ale zase se pak nebudou muset bát, že si na tomto úseku rozbijí auto. Ještě kdyby byla opravena křižovatka na Nivy a Odeř a budeme spokojeni úplně,“ spokojeně konstatoval starosta Jiří Štikar.

Z připravované modernizace silnice v Odeři, ale i z úseku směrem k masokombinátu v Hroznětíně a i v Děpoltovicích má radost také starosta Martin Maleček. „Právě u bývalého masokombinátu na Západní ulici stavíme devatenáct bytů a veškerá doprava vede právě touto trasou. Silnice je ale úzká a nebezpečná, takže hrozí poškození aut,“ vysvětlil starosta hlavní důvod, proč je za opravy silnic tak rád. I tady se bude obec na modernizaci silnice podílet. Chystá opravy obrub i chodníčku směrem na Děpoltovice. „Silniční doprava se zde zvedne a odpadne nebezpečí, kterému nyní musejí řidiči čelit,“ dodal starosta Maleček.