Ředitelka Radka Stolariková Deníku řekla, jak pandemie zasáhla do výukových plánů.

Jak si s distanční výukou poradila vaše škola, která má nejen specifické studijní zaměření, ale také klade důraz na praktickou výuku?

Nejen naše škola, ale všechny školy se snažily všemožnými způsoby zajistit co nejkvalitnější a nejefektivnější distanční výuku. Největším úskalím pro odborné školy je právě v této době praktická výuka. V našem případě se snažíme distanční praktickou výuku částečně zajistit prostřednictvím videí, různých materiálů. Řada žáků učebního oboru lesní mechanizátor chodí na brigády k lesnickým organizacím, tak alespoň částečně získávají praktické dovednosti. Obecně samozřejmě vidím nejen já, ale všichni pedagogové velký problém v rámci praktického vyučování, zejména u učebních oborů. Jsme velice rádi, že od 25. listopadu je taková výuka možná. Budeme se snažit veškerý ztracený čas plně nahradit. Ale z našeho pohledu budou žáci velice znevýhodněni a nestihneme vše procvičit a naučit v plné časové výši a podle našich představ.

Ve středu 25. listopadu se do středních škol vrátily maturitní ročníky. Jak jste se na jejich návrat připravovali?

Po oznámení této zprávy zavládlo mezi kolegy nadšení. Prázdná škola není škola. Připravovali jsme vše pro plynulý provoz, tedy zajištění všech hygienických opatření, organizaci výuky, jako je převoz žáků na školní polesí, zajištění stravování a ubytování. Pedagogové si sestavili plán tak, aby v rámci praktické výuky zvládli všechna témata ve snížené časové dotaci. A samozřejmě vítáme příchod maturitního ročníku, kterému se budeme moci věnovat intenzivněji.

Jak budete řešit případné další rozvolnění, v němž se plánuje, že by se žáci ve výuce střídali po skupinách. Řada vašich studentů je navíc zdaleka, proto jsou ubytováni v domově mládeže. I tady zvládají tuto komplikovanou situaci?

Naším cílem bude zajistit provoz školy a organizaci tak, aby se co největší počet žáků mohl zapojit do prezenční výuky a bylo jim poskytnuto plnohodnotné vzdělání. Přes 90 procent žáků studujících na naší škole je ubytováno v domově mládeže. Zkušenosti s organizací ubytování během pandemie máme již z jarního období. Budeme tedy postupovat stejným způsobem, s drobnými organizačními změnami, které se projevily právě v jarním období. Lze tedy říci, že na základě distanční výuky v jarním období, kdy jsme nastavovali systém a školu připravovali pro částečnou prezenční výuku a částečnou distanční výuku, jsme již nasbírali zkušenosti a je pro nás zajištění provozu školy podstatně jednodušší.

Co vás osobně na protikoronavirových opatřeních zarazilo, co jste přivítala a co z nařízení jste splnili jen velmi obtížně?

Je velmi těžké hodnotit vzniklou situaci, nařízení a postup vlády. Každý z nás by v danou chvíli a na daném místě pravděpodobně reagoval úplně rozdílně. Z mého pohledu mohla být povolena praktická výuka, alespoň u oborů, které většinu času tráví ve venkovním prostředí anebo v prostředí, kde mají žáci mezi sebou dostatečné rozestupy. A také mohla být povolena výuka končících ročníků, nebo alespoň skupinová, především u odborných škol, kde je velmi důležitá přítomnost žáků a osvojení si některých dovedností a znalostí přímo v praxi.

Byla byste pro testy na covid u pedagogů, protože i ti spadají do skupiny zaměstnanců, které tento vir ohrožuje?

Pedagogové patří do ohrožené skupiny, ale takových oborů a zaměstnanců je v ČR více, z mého pohledu bych ale asi nenařizovala testování a nechala to na každém jednotlivci. Jsem velice ráda, že na naší škole jsme momentálně kompletní tým, který je nyní velmi flexibilní, snaží se podat co nejlepší výkony a přichází s novými nápady, sdílí společně svoje zkušenosti a pomáhá si. Kompletní a plně fungující kolektiv bych přála všem školám a školským zařízením v ČR.