Pro pacienty, kteří sami spontánně nezvládají dýchat, ale mohli by se o ně starat jejich nejbližší, pak zřídila Nemocnice v Ostrově Centrum pro domácí plicní ventilaci (DUPV).

Ostrovská nemocnice se tak zařadila mezi sedm zdravotnických zařízení v Česku poskytujících tuto péči. Její součástí je i nonstop telefonická linka, která slouží ke konzultacím rodině v péči o jejich blízkého.

„V domácím prostředí dochází ke zlepšení psychického stavu pacienta, snížení rizika infekce, alespoň k částečnému návratu ke způsobu života, jakým žil před úrazem nebo závažným onemocněním. Vyloučený není ani návrat k původní profesi. Mnoho pacientů DUPV může cestovat osobními vozy, vlaky i letadly, nepotřebují ke svému transportu sanitní vůz s asistencí zdravotníků,“ uvedla koordinátorka projektu Kamila Zikmundová.

Nejčastěji k těmto případům dochází po selhání dýchacích funkcí spojených s onemocněním nervů a svalů nebo jako následek rozvoje chronického onemocnění či úrazu. Součástí musí být souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

„Na DUPV mohou přejít pacienti, kteří jsou nyní na lůžkách následné intenzivní péče. V rámci pilotního programu nabízíme kompletní realizaci převedení pacienta vhodného k DUPV z následné péče do domácí péče. Stačí jen přeložit vhodného pacienta na následnou intenzivní péči Nemocnice Ostrov,“ poznamenal ředitel nemocnice v Ostrově František Werner.

„Centrum připraví pacienta a rodinu na přechod do domácího prostředí, od zaškolení, výběru vhodných pomůcek až po poradenství v sociální oblasti, které se týká sociálních dávek a příspěvků na péči,“ podotkla Zikmundová.

Zajistí také odbornou diagnostiku, jako je například fyzikální vyšetření, laboratorní screening, komplement, konziliární vyšetření podle potřeb pacienta. Centrum poskytuje plicní ventilátor s interní i externí baterií a s možností připojení do autobaterie, vzdálený alarm k ventilátoru, kombinovanou odsávačku, pravidelné dodávky spotřebního materiálu podle potřeb daného pacienta, a to bez doplatku.

Nemocnice Ostrov na oba přístroje poskytuje navíc čtyřiadvacetihodinový servis, případně zajišťuje okamžitou výměnu nefunkčního přístroje. „Součástí péče je též komunikace s praktickým lékařem pacienta,“ dodala Zikmundová.

V případě Nemocnice Ostrov se jedná o komplexní službu, která využije synergie v rámci zdravotnických zařízení společnosti Penta Hospitals CZ. Je schopna fungovat jako terénní služba. K dispozici je atestovaná zdravotní sestra specialistka s více než pětadvacetiletou praxí v oboru.

Pacient i jeho rodina musí být zaškoleni v alarmových systémech dýchacího přístroje, ovládání odsávačky, měřit a sledovat životní funkce a naučit se alespoň základní dechovou rehabilitaci. Pokud se objeví komplikace, je důležité zachovat chladnou hlavu a problém řešit. Ve stresové situaci to však může být obtížné. Spolehlivý telefon, čísla na záchrannou službu a servisní techniky je tak nutné mít stále po ruce. Pravidelné výměny tracheostomické kanyly provádí koordinátorka DUPV v domácím prostředí.

Nedílnou součástí projektu DUPV v Nemocnici Ostrov je i psychologická péče nejen o pacienta, ale i o jeho pečující rodinu. „Velice dobře si uvědomujeme, jak je tato péče fyzicky a hlavně psychicky náročná, a proto nabízíme rodinám i takzvanou odlehčující ventilační péči. Ta probíhá na jediném oddělení tohoto druhu, které je součástí Nemocnice Ostrov. Zde může být pacient DUPV krátkodobě hospitalizován v případě, kdy rodina nemůže o svého blízkého pečovat. Jedná se o situace, kdy pečující osoba musí sama podstoupit nějaký lékařský výkon, nebo jen načerpat sílu na dovolené,“ dodal Werner.