„Velmi nás potěšil zájem ze strany veřejnosti. Na sociálních sítích kraje jsme zaznamenali téměř devět desítek návrhů názvu nového domova. Bylo evidentní, že účastníci se snažili do názvu zakomponovat charakteristiky osob s poruchami autistického spektra, případně modrou barvu, která je autismu přisuzována jako znak komunikace a sebevyjádření, s nímž mají autisté velké potíže. Nicméně vedení kraje, které o vítězi rozhodovalo, udělilo nejvíce hlasů názvu akcentujícímu polohu domova, tedy město Ostrov a Karlovarský kraj,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Ilustrační foto.
Technici řeší záhadu mezi Vřesovou a Chodovem, odstávky tepla mohou pokračovat

Autor Roman Svoboda žije v Plzni, nicméně svou práci vykonává na území Karlovarského kraje. Sám potvrdil, že název chtěl oprostit od označení, které by jednoznačně napovídalo tomu, že domov je určen právě osobám s poruchami autistického spektra. Proto se nabízelo propojení názvu města a kraje. Měl ještě jeden návrh, ale do soutěže se zapojil jen s OSKARem. Z rukou radního Roberta Pisára převzal ceny v podobě volné vstupenky na prohlídku do Císařských lázní pro dvě osoby a tašku s praktickými dárky Karlovarského kraje, jako jsou například tričko, ponožky, láhev na pití a další. „Děkujeme za účast všem, kteří zaslali své návrhy, spolupráce s veřejností si moc vážíme a jsme rádi, že lidé projevují zájem o dění v našem kraji,“ doplnil radní Robert Pisár.

Domov pro osoby s poruchami autistického spektra společně se zázemím pro pracovníky sociální služby vznikne v Ostrově v ulici Dukelských hrdinů, v těsné blízkosti dětského domova. Stavět by se mělo začít příští rok a hotovo má být v roce 2027.