„Expedice Kladno, to je název překrásného víkendu ve spolupráci Model klubu Sokolov a KDS Kladno,“ vysvětlil předseda sokolovského klubu Zdeněk Kropáček. Zúčastnilo se ho 26 dospělých členů ze Sokolova a Ostrova a jejich kolegové z Poldi Kladno, celkem 30 lidí. KDS Kladno je partnerem Model klubu, poskytují Sokolovákům modely, zvou je na různé akce. Majitel se svou manželkou se věnoval účastníkům víkendu se vší pečlivostí, připravil program na celou dobu, zajistil jídlo. „Podnikli jsme společně cesty po okolí Kladenska a na vápenky Čertovy schody a v neděli po pamětech Poldi Kladno. Sobota proběhla nádherně a četa KDS a motoráčku 810 byla super, nasadila lať servisu velice vysoko,“ referoval z pobytu Kropáček. „Neděle byla báječná a četa KDS pod vedením paní Šauerové se snažila laťku vyrovnat. Podařilo se, nemělo to chybu. Na nedělní akci se podíleli moji bývalí kolegové vlakvedoucí a dispečeři z doby slavné Poldi Kladno, kteří pomohli a provedli komentář k celé trati po huti,“ pokračoval s nadšením.

Celá parta si užila krásné chvíle na výletech, pochvalovali si po příjezdu i skvělé ubytování v penzionu U Bartoušků v Malíkovicích, odkud do Kladna dojížděli. „Chtěli bychom velice poděkovat společnosti KDS Kladno za báječně připravenou akci a dokonale vybavený motoráček 810. Velké poděkování patří i strojvedoucím, kteří měli velkou trpělivost,“ říká Zdeněk Kropáček.

Model klub Sokolov funguje jako zájmový útvar při DDM v Sokolově a sdružuje kromě železničních i modeláře letecké a RC modelů. Zájem o modelařinu mezi dětmi velmi roste, členy se mohou stát děti od 6 let, ale i dospělí.