Vše začalo na výstražné stávce sokolovských gympláků. I v Sokolově vyšli studenti před školu při celorepublikové stávce Vyjdi Ven. Za akcí stáli studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění. Jednalo se o symbolický třicetiminutový protest, jehož cílem bylo poukázat na současnou politickou situaci a degradaci morálních hodnot v politických sférá.

Jedním z organizátorů akce na sokolovském gymnáziu byl i Daniel Stark. „Organizátoři akce se nás přišli zeptat, zda mohou vyjít před školu. Souhlasili jsme a na třídních učitelích jsme nechali rozhodnutí, zda nepřítomní žáci přinesou omluvenku za dobu, co byli venku. Ta nebyla zapotřebí, protože žáci nebyli pryč celou hodinu,“ vysvětlila Lenka Chvalová, zástupkyně ředitele sokolovského gymnázia. Hodiny ale probíhaly klasicky, ti, co se stávky nechtěli účastnit, zůstali ve třídě a učili se podle plánu. Žáci, kteří na hodině nebyli, si látku později sami doplnili.

Stávky se účastnilo na stovky škol po celé České republice, ale ta sokolovská nabrala na popularitě snad nejvíce. Pár dní po akci se na Aeronetu objevil článek psaný Radkem Laurinem, s titulkem Skandál v Sokolově, akci Vyjdi Ven tam organizoval nezletilý student gymnázia, škola mu to povolila v rozporu se zákonem, a pedagogové mu dokonce pomáhali s peticí proti Babišovi a Zemanovi! V článku je Danielova fotka s popiskem, ve kterém je uveden nepravdivý Danielův věk i jeho bydliště a kde studuje. V textu je označován jako „Haveljugend“.

Autor v textu také vysvětloval, že mu z pozice rodiče tyto aktivity vadí. Psal, že vyjádřil vedení školy znepokojení a prosbu, aby si podobné politické akce do budoucna více hlídali a nepřipouštěli si je do prostor a pozemků školy a plnili si svoji vzdělávací a výchovnou roli apoliticky a areligiózně. Na tomto principu se se zástupkyní ředitele shodli. V dalším článku, který se na serveru Bezpečnostní informační službou České republiky monitorovaného a jako propagandistický a dezinformační definovaného Aeronetu objevil, stálo ve zkratce následující. Student je dost starý na to, aby demonstroval, tak se musí poprat s nezávislými médii. Studenti jsou v článku přirovnáváni k Hitlerjugend a jejich rodiče je, podle autora článku, kterým je už šéfredaktor Aeronetu, pobízejí k tomu, aby nerespektovali demokratické parlamentní volby. Gymnázium také obviňují z porušení školského zákona. V tomto stylu pokračuje zbytek článku.Chvalová přítomnost učitelů na stávce vysvětlila tak, že studenti museli být i při této aktivitě pod dozorem. Proto pedagogové ve svých volných hodinách byli se žáky venku.

Daniel Stark ani jeho otec ale nehodlají nechat situaci vyšumět. Otec Daniela se obrátil na ředitele MDK a starostu s žádostí o prošetření celé události a zvážení možnosti odvolat Laurina z pozice předsedy kulturní komise města. „Myslím si, že jeho chování je neslučitelné s vykonáváním této funkce,“ řekl otec.

Vedení města se s Laurinem setkalo a jeho čin řeší. „Nesouhlasíme se způsobem, jak byl jeho názor zveřejněn. V tomto stojíme za studenty,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Přes třicet studentů s učiteli i zástupkyní školy přišlo na zastupitelstvo města vyjádřit svůj názor a diskutovat o řešení celé situace. Starosta po boku s vedením dával studentům za pravdu, že tento styl zveřejňování názorů není správný a jim se také nelíbí. Upozorňoval ale studenty na fakt, že vyjádřit se k věci může každý, za demokracii přece stávkovali, řeší primárně způsob a vhodnost projevu Radka Laurina. Nemůže totiž pominout, že předseda kulturní komise musí dodržovat určité morální kodexy a vystupovat úměrně své funkci. Celou situaci vedení města se školou, Starkovými i Laurinem stále řeší.