V Karlovarském kraji, který léčivými prameny doslova oplývá, se o lázeňských procedurách a jejich fungování mnoho nedozvíme. Jejich výzkum je totiž utlumen, vlastně doslova okleštěn. A právě to chce nyní hejtmanství změnit. Hodlá proto založit veřejnou výzkumnou instituci pro vědu a výzkum lázeňství a balneologie. „Jejími úkoly by mělo být ověřování účinků léčby a hledání inovativních forem lázeňské péče, podpora souvisejícího vzdělávání, zajištění certifikace lázeňských provozů či příprava návrhů legislativních změn,“ uvedl Vojtěch Franta, uvolněný člen krajského zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

Podobná instituce už v kraji existovala, ovšem balneologický ústav, který fungoval v Mariánských Lázních, byl začátkem devadesátých let zrušen. V této oblasti tak vzniklo naprosté vakuum a lázeňství je de facto postaveno na úroveň léčitelství. „Pokud chceme, aby se lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji i nadále rozvíjely, je potřeba založit vědecko-výzkumný ústav, který by se těmto tradičním oborům odborně věnoval a přinášel nové impulsy. V současnosti jsme proto zahájili veškeré připravené kroky, jednáme o součinnosti s dalšími subjekty působícími v oblasti lázeňství a balneologie a řešíme finanční zajištění i personální obsazení. Předpokládáme, že se nám na činnost organizace podaří získat prostředky z vyhlášených dotačních titulů,“ upřesnil Franta.

Veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje by se do budoucna měla stát uznávaným partnerem na poli lázeňství a balneologie. Tento subjekt by měl vytvářet potřebné klinické studie o vlivu a působení přírodních léčivých zdrojů na lidský organismus a zpracovávat technické manuály pro lázeňské hotely a balneoprovozy. Mimo jiné by měl sehrát i roli iniciátora vzniku vysoké školy v oblasti balneologie přímo v našem regionu. „Chybějí nám lázeňští lékaři i sestry. Noví lázeňští specialisté se nemají kde vzdělávat.,“ zdůraznil zastupitel Franta.

Odborným garantem nově vznikající organizace se stal vedoucí oddělení Českého inspektorátu lázní a zřídel na Ministerstvu zdravotnictví Zdeněk Třískala. Výběrové řízení na ředitele bude teprve vyhlášeno. Rozpočet plánovaného krajského výzkumného pracoviště je zatím pouze orientační, ale jak zdůraznila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO), hejtmanství se bude snažit na jeho činnost získat evropské dotace. Finance z rozpočtu kraje by pouze překlenuly rozjezd výzkumného pracoviště.

„Lázeňství je pro kraj stěžejní oblast, jíž se dosud patřičně nevěnoval. Balneologický institut, který jako obecně prospěšnou společnost založily Karlovy Vary, neměl statut vědeckovýzkumného pracoviště, a na dotace tudíž nedosáhl. Na rozdíl od vědeckého veřejného institutu, který může žádat o granty. My chceme v lázeňství nabízet větší služby a produkty, proto by to měl být právě kraj, který by měl tuto oblast zastřešovat,“ doplnila hejtmanka. Ta už navíc komunikuje se Západočeskou universitou, která by v kraji mohla otevřít pobočku pro studium fyzioterapie a radiologie. V plánu je i posílení úlohy referenční laboratoře přírodních zdrojů, která v Karlových Varech už existuje.