„Udělení titulu Osobnost Karlovarského kraje bude poctou oceněným za jejich práci pro náš kraj, za to, že své aktivity a své dílo úzce svázali s místem, kde se narodili a kde mnozí dodnes žijí. Rádi bychom ocenili i ty osobnosti, které už mezi námi nejsou, ale reprezentovaly v některé oblasti Karlovarský kraj a přispěly k jeho dobrému jménu,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Dodala, že podle počtu nominací se pak kraj rozhodne, komu titul Osobnost Karlovarského kraje udělí.

Formulář anketního lístku k vyplnění najdou zájemci na internetových stránkách kraje, v papírové podobě bude otištěn v červencových Krajských listech. Do formuláře bude třeba kromě nominovaného uvést informace o člověku, který návrh zaslal, i důvod, proč vybranou osobnost nominoval.

Všechny správně podané nominace zaslané v termínu do 11. srpna budou předloženy skupině, která sestaví konečný přehled. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Osobnost Karlovarského kraje 2016 se uskuteční 25. září v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.