A ani tentokrát nechyběli švédští žoldáci. Tím ale naštěstí podobnost s děním v dávné minulosti skončila.

Většina „útočníků“ se rekrutovala z řad lidí, kteří zamířili na Seeberg nikoliv aby ho vyplenili, ale aby si tady užívali na Historickém jarmarku 1648. A kdo si počkal na tu správnou chvíli, šturmu hradu se přece jenom dočkal.

Švédské kořistníky naštěstí představovali členové chebského spolku vojenské historie Butlers Dragonerregiment, kteří sice při inscenaci dobývání hradu nahíněli hrůzu, ale k objektu i přihlížejícím byli milostiví. Vždyť to bylo všechno „jen jako a na oko“.
Kromě připomínky třicetileté války nechyběly na Seebergu desítky stánků a nádvoří se proměnilo v pravý nefalšované historické tržiště a různí mistři řemeslníci tady předváděli své umění. k vidění bylo také vojenské ležení včetně lazaretu a polní kuchyně.