Na tuto rekonstrukci v budoucnu naváže další modernizace kolejiště, a lidé se tak mohou těšit na vybudování nového peronu či podchodu pro bezpečný příchod ke kolejím. Předpokládané zahájení stavby je v roce 2022.

„Renovace v Kynšperku nad Ohří za téměř 8 milionů korun se řadí mezi významné opravné akce realizované Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) v Karlovarském kraji a přispívá k výraznému zlepšení kultury cestování v regionální dopravě mezi Karlovými Vary a Chebem,“ uvedl Tomáš Drmola, náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku.

Rekonstrukce trvala přibližně deset měsíců a změnilo se od sklepů prakticky všechno. Stavební práce začaly v září loňského roku a zahrnovaly opravu střešního pláště, obnovu fasády, výměnu oken a dveří, opravu nástupištního přístřešku, obnovení vstupu do odbavovací haly a celkovou sanaci vlhkých sklepních prostorů. Budova se tak vrátila do původního stavu, v jakém byla uvedena do provozu v roce 1891. „Domníváme se, že jde o původní podobu, dochované fotografie jsou však černobílé,“ upřesnil náměstek Drmola.

„Je čas, aby nádraží ožila a vrátili se cestující i ostatní veřejnost,“ je přesvědčen Zbyněk Hořelica, generální ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), z jehož prostředků byla budova opravena. Celkový rozpočet SFDI na opravy nádražních budov pro letošek činí 1,1 miliardy korun a i do příštích let se podle něho počítá s obdobnými finančními prostředky na realizaci oprav nádraží v celé republice. „Počítáme i s investičními prostředky. Letos se pohybují přes 300 milionů,“ dodal Hořelica.

Kynšperk sice nepatří mezi velkoměsta, ale železniční stanice tu je poměrně využívaná. Průměrně tu projde 600 cestujících denně, zvýšený zájem je pak v letní sezoně, kdy je město cílem vodáků, je tu vodácké tábořiště, a také cyklistů, prochází tudy například významná cyklostezka Ohře. „Máme bohužel ale tu špatnou zkušenost, že když něco zrekonstruujeme a je to hezké, vynoří se vandalové a to hezké zničí,“ poznamenal náměstek Drmola. Že budou o novou budovu pečovat, přislíbil starosta Kynšperka nad Ohří Tomáš Svoboda. „Máme zajištěnou nejen městskou policii, ale jednáme i s bezpečnostní agenturou, která se bude starat o pořádek ve městě,“ uvedl starosta. „Myslím si, že lidi se budou vracet na železnici i díky tomu, že se kultura cestování zlepšila a železnice má co nabídnout,“ podotkl. O tom ale není tak docela přesvědčen jeden z nespokojených Kynšperáků čekající na zpožděný rychlík. Vlakem jezdí pravidelně a výhrad má řadu. „Měly by být čekárny a WC otevřeny do odjezdu posledního vlaku. To se ale neděje,“ rozčiloval se mimo jiné cestující, který své jméno redakci ale neuvedl.

Oprava budovy v Kynšperku není jediná, nejvýznamnější rekonstrukce aktuálně probíhá v Sokolově, její dokončení se plánuje v září. Novou tvář dostává i nádraží v Chebu, příští týden bude uvedeno do provozu v Lokti. V nejbližší době se počítá i s dokončením prací na horním nádraží v Karlových Varech.