Místo pacientů a lázeňských hostů korzují nyní po Vřídelní kolonádě dělníci. Léčivou vodu ale nepijí, naopak se starají o to, aby odstranili její neduhy a případné symptomy nalomeného zdraví. I prameny totiž potřebují léčit. A k tomu je určena každoroční dvoutýdenní odstávka Vřídelní kolonády. Skončí v pondělí 2. února a podle Milana Trnky, ředitele Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, musí být oprava dokončena v termínu, i kdyby bylo nutné pracovat i v noci.

Prioritní snahou dvoutýdenní odstávky je minimalizovat výluky na zásobovacích řádech termominerální vody. Těm se však nelze plně vyhnout, ale jsou realizovány v období nejnižší potřeby termominerální vody v balneoprovozech.

„Práce jsou prováděny v prodloužených směnách, s maximálním úsilím využít odstávky objektu. Všechny prameny umístěné mimo objekt Vřídelní kolonády budou v provozu," vysvětlil Milan Trnka. Na rozdíl od let minulých se Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád letos zaměří i na modernizaci elektrorozvaděčů, které nejdou opravit za plného provozu Vřídla. „To je pro tuto opravu jediná příležitost, protože nemusíme zásobovat vodou lázeňské domy," doplnil ředitel Trnka. Dělníci ale také z váz a pítek odstraňují nánosy vřídlovce. A to buď mechanicky, tedy odsekáváním vřídlovce pomocí majzlíku, nebo chemicky. Součástí údržby je také čištění akumulační nádrže Vřídelní kolonády a souvisejících rozvodů, čištění osvětlovacích těles umístěných v desetimetrové výšce nebo příprava veřejných sociálních zařízení na další sezonu.

Úpravy se ale dočká i dlažba při vstupu do Vřídelní kolonády z Divadelního náměstí. „Ani to jindy dělat nemůžeme, protože každodenně proudí do kolonády davy hostů. K žádným problémům při odstávce zatím nedošlo," doplnil ředitel Trnka.

Zvláštním úkolem odstávky jsou zajišťovací a přípravné práce pro rozsáhlejší opravy haly Fontány, které jsou naplánovány na termín po lázeňské sezoně roku 2015.

Po otevření Vřídelní kolonády 2. února bude uzavřen na nezbytnou dobu Sadový pramen. Odstávka Sadového a Hadího pramene je plánována od pondělí 16. února do neděle 1. března.