Stavbaři se počátkem měsíce pustili do budování nové školní jídelny. Lidé se rovněž dočkají nových autobusových zastávek, chodníků či parkovacích ploch.

Největší investicí města je letos bezesporu výstavba nové školní jídelny základní školy ve Školní ulici pro přibližně 400 nejen dětských strávníků. Dosavadní jídelna už by podle vypracovaného posudku dlouhou životnost neměla, navíc nebyla přímo v objektu školy a děti musely přecházet několik frekventovaných ulic. „Situaci už bylo nutné řešit,“ potvrdil starosta města Alexandr Terek. „Využijeme část stávající budovy školy a k tomu přistavíme kousek nového objektu. Přes prázdniny chceme udělat nejhrubší stavbu. Hotovo by mělo být někdy v únoru, březnu příštího roku,“ upřesnil starosta.

Na začátku prázdnin byly rovněž zahájeny práce na přeložkách inženýrských sítí, které předcházejí realizaci dalších dopravních staveb ve městě. Poté dojde k úpravě křižovatky na náměstí Republiky s ulicí Ležnická a vybudování zálivů autobusových zastávek. „Budeme letos pokračovat výstavbou u objektů na Kounici. Loni jsme vystavěli chodníky a parkoviště u jednoho domu, letos pokračujeme u dalšího,“ přiblížil dále starosta Terek.

Stavební práce probíhají rovněž u mateřské školy v Dlouhé ulici. Tam vznikne pravostranný bezbariérový chodník k objektu a parkovací plochy s obslužným chodníčkem po levé straně.
„Letos financujeme i nové parkovací plochy u Komunitního domu seniorů,“ poukázal starosta.