Kraj neustále zvažuje jejich další využití. A jedním z možných je i zavést v Lokti obor uměleckého směru, podle slov iniciátora Petra Zahradníčka – konzervatoř. Tuto iniciativu bezesporu vítá i město, jehož vedení i obyvatelé velmi nelibě nesli optimalizaci a sloučení školy s ISŠTE.

V Lokti by tak nově mohli studovat středoškoláci, kteří jinak odcházejí na konzervatoře do Plzně nebo Prahy. „Jsme toho názoru, že obor uměleckého směru do královského města Lokte patří a škola takového typu v kraji dlouhodobě chybí. Samozřejmě jde zatím jen o myšlenku, kterou je zapotřebí rozvést do podrobností a jednat o ní s vedením Lokte, zmapovat zájem, prověřit možnosti vytvoření zázemí pro studenty a pedagogy,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

S myšlenkou vzniku konzervatoře v Lokti přišel v rámci diskuze na téma oborové struktury středního školství Karlovarského kraje zastupitel Karlovarského kraje a města Loket Petr Zahradníček. „Jsme jedním z mála krajů v republice, který konzervatoř nemá, a přitom tu máme přes dvacet ZUŠ, dva skvělé symfonické orchestry a historii lázeňských měst, která navštívila řada velikánů světové hudby,“ vysvětluje Zahradníček. Jak dodal, z jednání, která v této věci vede, zaregistroval jednoznačnou podporu ředitele KSO Petra Polívky i ředitelů některých ZUŠ v kraji a samozřejmě že i město Loket stojí o to, aby se ve městě udrželo střední školství, tím lépe, jednalo-li by se o školu s uměleckým zaměřením.

To potvrdil i starosta Lokte Petr Adamec. „Pokud bude v Lokti střední škola, ať už jakákoli, je to určitě pro město zajímavé. A konzervatoř je prestižní záležitost. Pokud by se ji podařilo naplnit, je to přínos a velice bychom to uvítali,“ uvedl. Petr Zahradníček je přesvědčen, že po rozjezdu konzervatoře v Lokti by tahle škola, jediná svého druhu v kraji, mohla udržet v našem regionu 100 až 150 talentovaných mladých lidí, kteří by jinak museli studovat v Praze nebo třeba v Plzni. „V současnosti si dělám podrobnou analýzu situace, kdy řeším zázemí, pedagogický sbor, administrativu, zájem studentů, logistiku a tak dále a nevidím to jako nereálné. Záleží ale pochopitelně především na Karlovarském kraji, zda se rozhodne do toho jít,“ konstatoval.

Kraj zvažoval i další možnosti, např. obnovit v Lokti technické obory. „Ale všichni víme, že zájem o studium těchto oborů na loketské průmyslovce postupně klesal a je otázka, jestli by se je podařilo naplnit,“ doplnil radní Bradáč.