Dnes od 15 hodin se zde uskuteční západočeská veřejná premiéra filmu o návratu velkých šelem do střední Evropy Causa Carnivora, jehož autorem je respektovaný režisér Jan Svatoš.

Následovat budou přednášky a debaty s odborníky z Hnutí DUHA o aktuálním stavu rozšíření velkých šelem na území České republiky a také například o podpoře využívání pasteveckých psů pro ochranu stád před vlky. Akce probíhá ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Slavkovský les, s organizací Beleco a díky podpoře Ministerstva životního prostředí. Další projekce i beseda proběhnou následující den, v úterý 20. září od 18 hodin v kině obce Kyselka. Vstup na projekce je zdarma.

Podle Jiřího Beneše, terénního pracovníka monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA Olomouc, který se besedy zúčastní, jsou to zejména útoky vlků na ovce a kozy, které činí tento prastarý konflikt při soužití lidí a velkých šelem v kulturní krajině aktuálním i dnes. „Cílem akce je seznámit chovatele a další zájemce s aktuálními poznatky o výskytu vlků a rysů v širší oblasti Krušných hor," poznamenal Jiří Beneš.

„Chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata, zejména ovce, kozy či mladý skot, hlavně na noc řádně zabezpečili: umístili je například do pevného objektu nebo do vyšší, případně dvojité ohrady v blízkosti domu," podotkl Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO.

Klasickou a osvědčenou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je podle Holuba trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa u stáda vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz.

„Zkušenosti z německé Lužice či Beskyd ukazují, že škodám je možné předcházet," dodal Holub.