V Karlovarském kraji tak bylo evidování 878 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s předchozím týdnem představovalo pokles o 28 procent. Podle informace Krajské hygienické stanice se méně onemocnění ARI týkalo všech věkových skupin s výjimkou ve věkové skupině 25 až 59 let.

Nejvyšší nemocnost ARI byla v sedmém kalendářním týdnu v okrese Cheb s 1 133 nemocnými na 100 000 obyvatel.
Nejméně lidí ochořelo ARI v okrese Sokolov, kde bylo evidováno 652 nemocných na 100 000 obyvatel. V okrese Karlovy Vary byla nemocnost 842 lidí na 100 000 obyvatel.

V porovnání s minulým týdnem došlo k poklesu počtu ARI ve všech třech okresech Karlovarského kraje. O sedm procent to bylo na Karlovarsku, v okrese Sokolov dokonce o 43,7 procenta a na Chebsku o 31,3 procenta.

V uplynulém týdnu bylo v Karlovarském kraji hlášeno 14 potvrzených případů chřipky.

„V sezóně 2017 až 2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 31 potvrzených případů chřipky. Z okresu Karlovy Vary je jich 19, čtyři z okresu Sokolov a osm z okresu Cheb. A to čtyři ve věkové skupině od 6 do 14 let, jeden ve věkové skupině 15 až 24 let, devět ve věkové skupině 25 až 59 let a 17 případů ve věkové skupině nad 60 let,“ uvedla Jiřina Vaňová, vedoucí oddělení protiepidemického Krajské hygienické stanice (KHS) Karlovy Vary.

Celkem 18 případů onemocnění bylo zaznamenáno u žen a 13 případů onemocnění u mužů. Tři případy onemocnění byly zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se Státním zdravotnickým ústavem Praha.

„V 6 případech měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, dva pacienti byli hospitalizováni na JIP, nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem, 12 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 11 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U jednoho klinicky závažného případu došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou,“ konstatovala Váňová.

Celkem 12 pacientům byla podána antivirotika. Ve 29 případech pacienti negovali očkování proti chřipce a ve dvou případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.

I v sezóně 2017 až 2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v Karlovarském kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Takzvaná proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 2,87 procenta.