Neobáváte se, že by takoví klienti mohli do Karlových Varů přivábit koronavir? Jsme zatím město zdravé a pro české hosty přitažlivé…

Není potřeba vytvářet paniku. Karlovy Vary jsou lázeňské město, je zde nejvíce lázeňských zařízení, máme jednu z největších ubytovacích kapacit v České republice na jednoho obyvatele.

Lázeňské domy zajišťují odbornou péči, je zde zdravotnický personál. Není jiné místo, kde by bylo na jednom místě tolik zdravotnického personálu jako právě v Karlových Varech. Myslím si, že se velmi dobře hlídá, jak se situace v rámci Evropy i světa vyvíjí, a vláda přijímá potřebná opatření. Je potřeba ekonomiku rozhýbat. Situace kolem koronaviru jen tak neutichne, ale je potřeba jít dál. Ale je zapotřebí dodržovat opatření a nařízení, která přicházejí, a stále dbát na požadavky hygieny a podobně.

Ruská letecká flotila se nyní chystá vzlétnout, ale Česká republika není na seznamu, kde by mohla přistávat. Jaké kroky v tom Karlovy Vary podnikají? Jak hodláte tyto země v reklamě oslovit?

S vládou samozřejmě jednáme. Společně s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kubisem jsme připravili dopis ohledně vízové politiky právě pro tyto občany. V rámci reklamní kampaně začínáme právě v těchto dnech cílit opět na občany zemí SNS, a to zejména v rámci online kampaně. Je zcela evidentní, že čeští hosté pětihvězdičkové karlovarské lázeňské hotely nespasí. Vybírají si spíše méně nákladné lázeňské penziony.

Myslíte si, že bylo chybou orientovat se pouze na ruskou klientelu? Nebylo příliš pozdě začít oslovovat i jiné země, aby se se skladbou hostů poněkud zamíchalo?

Není pravdou, že se Karlovy Vary orientovaly jen na ruskou klientelu. To jsou právě ty informace, které se nezakládají na pravdě. Nyní budu mluvit za hoteliéra, nikoliv za vedení města, tedy skutečně z praxe. Celých 18 let své práce v hotelu jsme naše klienty měli vždy z různých segmentů, z různých zemí. Nikdy jsme necílili na jednu klientelu, snažili jsme se diverzifikovat riziko, že by jedna klientela vypadla. Trhy, o které jsme se vždy snažili, byly Česká republika, Skandinávie, Německo, arabský svět, Asie, USA a samozřejmě také státy bývalého SNS. Češi k nám jezdili zejména v rámci kongresové turistiky, němečtí návštěvníci především na víkendové wellness pobyty, hosté z Asie na jednodenní pobyty, Skandinávci za golfem, klienti z arabského světa a rusky hovořící klienti přijížděli za dlouhodobými lázeňskými pobyty. Tedy každá klientela požadovala něco jiného. Karlovy Vary vždy byly,a věřím i nadále budou, místem, kde se vždy potkávali zástupci různých zemí. Jsme místem multikulturním, kde hlavní roli hraje naše bohatství léčivých pramenů.

Vedly podobné praktiky ale i ostatní hotely?

Podobnou politiku nevedla všechna ubytovací zařízení. Možná se soustředila na jeden typ klientely a to se nyní prostě nevyplatilo. Myslím si, že současná doba je pro naše město příležitostí zaměřit se více na domácí cestovní ruch. I v sousedních zemích, pokud se podíváte, je domácí cestovní ruch vždy významným přínosem ekonomiky. U nás to tak bohužel není, a proto je nutné na tom začít pracovat. V letošním létě jsme s takovou podporou domácího cestovního ruchu začali, nejen skrze Vary vouchery, ale také prostřednictvím Karlovy Vary region card nebo karlovarským kulturním létem. Věřím, že tato nabídka osloví nejen návštěvníky našeho města, ale zejména místní obyvatele.

Karlovy Vary byly pro Ministerstvo pro místní rozvoj tak trochu inspirací, jak pomoci lázním v koronavirové době. Jak tuto snahu města o záchranu hodnotí majitelé hotelů? Myslíte si, že město udělalo vše, aby zamezilo těm největším ztrátám a pomohlo znovu restartovat lázeňství a cestovní ruch?

Se zástupci místních hotelů jsme byli a jsme téměř v každodenním kontaktu. Lázeňství a cestovní ruch jsou pro naše město stěžejní. Na tento obor je navázána spousta dalších služeb, ať se jedná o prádelny, dopravu, pekárny. Jakmile nefunguje jedna část, ovlivní to i vše ostatní. Částka, kterou jsme v rámci květnového zastupitelstva schválili, tedy oněch 50 mil.,je zaměřena právě na pomoc cestovnímu ruchu a lázeňství. Často slyším kritiku, že za dané finance jsme měli opravit chodníky, silnice. Naprosto chápu, že v rámci rozpočtu města je to skutečně velká částka. Je nutné si ale uvědomit, že tím hlavním, co jsme chtěli a chceme podpořit, je zachování pracovních míst. Nejde o samotnou reklamní kampaň, billboardy či inzerci. Tím hlavním cílem je to, aby díky těmto prostředkům přijeli do Karlových Varů hosté, kteří se zde ubytují, a tím udrží pracovní místa v jednotlivých hotelech. Mám radost, že některé hotely již hlásí navýšené procento obsazenosti, a věřím, že tento trend bude pokračovat. Jestli se nám tímto podaří pracovní místa zachovat a přečkat tak tíživou situaci, která stále v tomto oboru trvá, udělali jsme dobrý krok. Další cesta by ale měla být o tom, přemýšlet, co dělat, aby nás podobné situace tolik neovlivnily. Cestovní ruch je pro nás bohužel to jediné, na čem stojí ekonomika našeho města.