Zastupitelé Karlových Varů schválili na úterním jednání návrh odkupu velmi problematické ubytovny v Charkovské ulici. V rozpočtu má na to město připraveno 75 milionů korun, odprodej budou ale Karlovy Vary hradit díky úvěru ve výši 700 milionů korun, které si vzaly na zásadní investiční akce. Taková je i přibližně cena, která vzešla ze dvou znaleckých posudků. Kvůli ubytovně jsou v poslední době nemovitosti v dané lokalitě takřka neprodejné a jejich hodnota klesla, což potvrdil před časem jeden nejmenovaný makléř. Podle představitelů města je to, že si město objekt koupí, jedinou možností, jak problémy s ubytovnou vyřešit.

Zastupitelé neměli k záměru větší výhrady. Zásadní připomínku měl Jaroslav Borka (KSČM). "Měli bychom si z této věci vzít ponaučení, jak by měl magistrát v podobných případech postupovat. Už v roce 2006 jsme totiž řešili, že město má zájem tuto ubytovnu koupit. Nevím, proč se tak tehdy nestalo. Už tehdy jsem upozorňoval na možné riziko, že tu vznikne ghetto, které nebude moci nikdo zvládnout. Objekt byl mezitím zprivatizován a jeho cena logicky stoupla. Pokud to město nyní koupí, tak zaplatí hodně, a to s vědomím, že lidem v Tuhnicích vznikla újma. Otevírá se tu také otázka koncepce bydlení, a to jakým způsobem budeme podobné problémy v budoucnu řešit," prohlásil Borka.

Podnětnou připomínku měl i Vlastimil Lepík (KOA), který se ptal, jak to bude se stávajícími nájemníky. "Dozvěděl jsem se na komisi, že nájemníci budou přestěhováni do jiného objektu, který je v majetku stejného vlastníka. Zajímá mě proto adresa objektu, kam se budou stěhovat. Mám trochu obavy, že přeneseme problém z Tuhnic někam jinam a zaděláme si někde jinde. Je to Jáchymovská nebo Dubová ulice?" ptal se Lepík.

Radní Martin Dušek (ANO) následně vysvětlil, že vlastníci, kterým je firma Bydlení Charkovská, vlastní obdobné objekty na území Karlových Varů a Chebu. "Na Jáchymovskou se ale stěhovat nebudou, protože tam je zcela jiné složení lidí. Vlastník to chce řešit tak, že jedné třetině nájemníkům, kteří mají trvalé bydliště v Karlových Varech, nabídne obdobné bydlení v Chebu. Pak je tu jedna třetina, která jsou agenturní zaměstnanci, s nimiž nemá město žádný vztah. A pak tu zbývá další třetina, která nemá třeba ani trvalé bydliště v České republice, a s nimi bude nájemní smlouva řádně ukončena," poznamenal Dušek s tím, že nájemníkům je obnovována smlouva vždy jednou za půl roku. "Po novém roce by měl být objekt vyklizen a vymalován, na tom jsme se s vlastníky dohodli," dodal radní Dušek.

Na to reagoval Josef Janů (Piráti): "Opravdu by mě zajímalo, jak budou nájemníci rozptýleni. Cheb nám za tuto transakci určitě poděkuje."

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) bude zřejmě ubytovna sloužit jako družstevní byty, což podle Lepíka ale není výhoda. Město by si tento objekt mělo ponechat pro startovací byty.

I když je odkup zpečetěn, nájemníci o tom, že budou muset objekt opustit, ještě nevědí. O chystané transakci se ale doslechli. "Hledám si něco přes internet. Ale zatím marně. Je problém, že jsem Romka a máme s manželem čtyři děti," konstatovala nájemkyně Viktoria Horváthová, která má trvalé bydliště v Jáchymově, proto se jí stěhování do Chebu zatím netýká. Aktuálně ale řeší změnu bydliště na Karlovy Vary. S rodinou obývá v ubytovně v Charkovské ulici dvě místnosti, sociální zázemí mají společné s jinými nájemníky. Za dva pokoje prý platí měsíčně 11 tisíc korun. Levnější bydlení by bylo, ale naráží na fakt, že má jinou barvu pleti.

Za ubytovnu v Charkovské ulici komunikuje jen správcová. Ona i její dcera však tvrdí, že nic není rozhodnuto. "Prodej zatím není odsouhlasen. Akorát plašíte lidi. Nic není schváleného," křičela dcera správcové.

Rozhodnutí zastupitelstva překvapilo starostu Chebu Antonína Jalovce. "Pokud jde o tyto vlastníky, pak by zřejmě šlo o stěhování do objektu v Hálkově ulici. Ale přijde mi to hodně zvláštní, protože i tento objekt chce majitel podle informací, co máme, prodávat a stávající nájemníci by se také měli vystěhovat. To je nějaká divná hra," komentoval záležitost starosta Jalovec. Objekt v Chebu, o němž hovoří, vlastní společnost Bydlení Hálkova, kde figurují stejní jednatelé jako v případu ubytovny v Charkovské ulici.

Podle mluvčího karlovarského magistrátu Jana Kopála, zastupitelstvo přijalo toto úterý usnesení, kterým schválilo záměr uzavřít kupní smlouvu za stanovených podmínek, tedy vyklizený, bez nájemníků, bez jiných právních závazků, s provozuschopným zařízením domu včetně revizí, a to za cenu 74 milionů 670.000 tisíc korun. "Smlouva mezi městem a vlastníky bude podepsána, až budou naplněny podmínky, tedy až bude objekt vyklizený. Neoficiální a předběžná dohoda je, že se tak stane ke konci letošního roku. Že to je neoficiální? Je to v zájmu vlastníka, který by měl tento termín dodržet," uzavřela mluvčí magistrátu Helena Kyselá.