Hlouběji do kapsy budou ale muset sáhnout lidé v Sokolově.

Město Karlovy Vary neuplatňuje systém místního poplatku za komunální odpad, ale systém, kdy každý obytný objekt musí uzavřít smlouvu se svozovou společností. Pro rodinné i bytové domy to znamená, že neplatí poplatek „za hlavu“, ale za skutečně potřebnou kapacitu odpadních nádob a frekvenci jejich vývozu. „Pokud například domácnost či společenstvo bytového domu pilně třídí, produkuje třeba méně směsného odpadu a může si objednat menší popelnici, respektive nechat ji vyvážet méně často,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. V Karlových Varech v současnosti zaplatí například za popelnici o obsahu 80 litrů při vývozu jednou za týden částku 1536 korun ročně. Popelnice s obsahem o 30 až 40 litrů větším přijde při stejné frekvenci vývozu ročně na 2196 korun. Tyto ceny platí od roku 2005. „Do této chvíle jsme nezaznamenali diskusi o tom, že by se cena za svoz odpadu měla nějak měnit,“ dodal Kopál.

V Chebu budou obyvatelé platit stejně jako v uplynulých letech, 700 korun „na hlavu“. Minulé zastupitelstvo sice před volbami rozhodlo, že se poplatek sníží o 200 korun, současné vedení města ale tento krok nepodpořilo.

„Zachovali jsme původní výši poplatku za odpad, tedy 700 korun. Předvolební usnesení KSČM, ČSSD, ODS, ANO a Svobodných, které mělo znamenat snížení na 500 korun, bylo z mého pohledu populismem,“ konstatoval chebský starosta Antonín Jalovec. „Celkové náklady na likvidaci odpadu již dnes dosahují přes 1200 korun na jednoho Chebana. Částku 700 korun platí občané již od roku 2013. Díky inflaci a rostoucím platům dnes už zdaleka není takovou zátěží jako před lety. Jednáme však o změně systému, abychom zvýšili poplatek těm, kteří produkují hodně směsného odpadu, a naopak ho snížili těm, kteří poctivě třídí,“ vysvětlil.

V Aši nebudou nově platit za svoz odpadu místní, kterým je víc jak 90 let.

„Zastupitelé schválili novou vyhlášku, týkající se místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Vyhláška nemění sazbu poplatku, která i nadále činí 600 korun na osobu a rok, jedinou změnou oproti dosud platné vyhlášce je osvobození poplatníků starších 90 let,“ potvrdil Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu v Aši.

Zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu se nevyhne městu Sokolov. S cenou se ale bude hýbat po dlouhých deseti letech. Zatím ale není jasné, od kterého kvartálu Sokolov poplatek zvýší. Například ročně zaplatí domácnost za týdenní vývoz klasické popelnice necelých 1900 korun. Poplatek by se měl zvýšit zhruba o pět procent. „Ke zvýšení cen musíme po deseti letech přistoupit vzhledem k rostoucím nákladům, kdy rostou například ceny pohonných hmot, mzdy a také investujeme do obnovy techniky,“ sdělil René Bolvari ze SOTES Sokolov. (sim, mel, jid)