„Karlovarský kraj se do této soutěže zapojil již po třetí a já mám opravdu velkou radost, že se jí každoročně účastní čím dál tím více obcí a měst z našeho regionu. Jenom v loňském roce odborná porota hodnotila na třiadvacet přihlášených projektů. Věřím tedy, že také letošní ročník bude neméně úspěšný. Všem soutěžícím přeji hodně štěstí,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Soutěží se celkem ve třech kategoriích, a to o nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce a nejlepší elektronickou službu a projekty Smart city.

Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Smysl soutěže nespočívá jen ve srovnávání webů měst a obcí, ale také v tom, že jejich provozovatelům poskytuje užitečné informace pro jejich další zlepšování.

Formulář přihlášky do soutěže včetně propozicí najdete na webové stránce www.zlatyerb.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola se uskuteční v březnu. Vítězové jednotlivých kategorií pak postupují do celorepublikového finále, které proběhne 1. dubna v rámci programu konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

V uplynulém ročníku odborné poroty napříč českými a moravskými regiony vybíraly ze 430 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb. V Karlovarském kraji měly nejlepší webové stránky město Ostrov a obec Velká Hleďsebe. Nejzdařilejší elektronickou službou se mohlo pochlubit město Mariánské Lázně.

Soutěž se koná ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.