„Pokračování dostavby dálnice D6 je pro Karlovarský kraj klíčové. Jsme totiž jedním ze tří strukturálně postižených regionů v republice, proto bychom přednostně měli mít řešené napojení na českou dálniční síť,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Podle hejtmanky je pokračování stavby a dokončení dálnice mezi Karlovými Vary a Prahou důležité i proto, aby se na západ Čech dostali investoři, firmy měly usnadněnou přepravu zboží a zjednodušila se cesta lázeňským hostům a turistům mířícím do Karlovarského kraje.

„Mám velkou radost, že se nyní daří naplnit náš slib a pokračovat ve stavbě, i když zatím mimo náš region. Už teď se moc těším, až obchvat Řevničova a silniční úsek Nové Strašecí Řevničov budou hotové. A budu netrpělivě očekávat zahájení stavby první etapy obchvatu Lubence,“ dodala Vildumetzová.

Prodloužení dálnice D6 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ke zkrácení přepravní doby směrem k našim západním hranicím a umožní lepší spojení mezi ČR a SRN. „Vzhledem k neustále se zvyšujícím dopravním intenzitám je současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy již nevyhovující. A to v celém úseku od Prahy až ke státní hranici s Německem. Dálnice D6 má v tuto chvíli celkem 90 kilometrů a nově tedy přibude dalších deset. Na přípravě zbývajících 75 kilometrů v současné době intenzivně pracujeme. Například hned začátkem příštího roku máme v plánu zahájení stavby obchvatu Lubence. Zbývajících osm dálničních úseků bychom chtěli zahájit během následujících pěti let,“ představil plány na pokračování výstavby Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Trasa Nové Strašecí Řevničov přijde na zhruba 745 milionů korun, obchvat Řevničova pak na více než jednu miliardu korun. Na současné silnici I/6, zařazené do sítě mezinárodních silnic jako tah E48 je silná osobní i nákladní doprava, a to jak vnitrostátní tak i mezinárodní. Stávající šířkové uspořádání silnice je nevyhovující, nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje v plné míře její plynulost a bezpečnost.