První žadatel dorazil z Mariánských Lázní a své první místo si rozhodně hodlal uhájit po celou noc. Svou žádost ovšem mohl podat až ve středu 2. března od sedmé hodiny ranní, kdy se jejich oficiální příjem zahájil. Jít štěstí napřed a pojistit si místo v řadě se pak do odpoledne rozhodly další desítky lidí. „V úterý kolem půl druhé odpoledne jsme otevřeli část prostor krajského úřadu pro čekatele na podávání žádostí o kotlíkové dotace. Hejtman Martin Havel jim zpřístupnil přízemní prostory krajského úřadu, uvítal je v budově, k dispozici měli zázemí včetně toalet a teplý čaj," uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. "Počítal jsem s tím, že strávím celou noc venku a budeme se ve frontě střídat. Ale ještě jsem chytil místo uvnitř, což je určitě lepší," uvedl muž, který přijel z Ostrova.

Na první žadatele ve středu po sedmé hodině ranní čekali úředníci, kteří žádosti okamžitě zaregistrovali. „Jen za první hodinu se nám podařilo přijmout okolo dvou stovek žádostí, budeme se snažit nepolevit. Lidi jsou báječní, vše probíhá zatím v klidu," uvedla vedoucí odboru investic Věra Tomsová.

„Musím všem lidem, kteří přišli s žádostmi o dotace, poděkovat za jejich trpělivost a vstřícnost, s níž čekali dlouhé hodiny, aby měli větší šanci příspěvek na pořízení nového kotle dostat. Snažili jsme se pro ně vytvořit takové zázemí, aby čekání bylo snesitelnější. Všichni to zvládli s obdivuhodně dobrou náladou a bez negativních emocí. Cením si ale také obětavosti kolegů z odboru investic a grantových schémat a ostatních zaměstnanců krajského úřadu, kteří se zapojili do organizace celé akce," poděkoval hejtman Martin Havel.

Informace o tom, zda lidé se svou žádostí o kotlíkovou dotaci uspěli, budou k dispozici asi do dvou měsíců.
Podle pravidel vyhlášené výzvy mohou lidé žádat o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji do 30. června. „Pokud se stane, že vyčerpáme vyčleněné finanční prostředky na základě přijatých žádostí dříve, požádáme Ministerstvo životního prostředí ČR o informaci, jestli je možné ukončit příjem ještě před stanoveným termínem," dodala Věra Tomsová.

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje tepla. Na dotační program byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 až 2020.