Karlovarský kraj jako region postižený těžbou hnědého uhlí má připraveno už 100 projektů v celkovém objemu 70 miliard korun. Mají posloužit k čerpání evropských financí z Fondu pro spravedlivou transformaci.

V České republice jsou tři kraje, které jsou postižené těžbou uhlí a které byly zařazeny do program Restart. Dotační tituly mají posloužit především na přeměnu regionu a na tvorbu nových pracovních míst.

„Náš tým ve vedení kraje společně s úředníky, externími společnostmi a ve spolupráci se starosty obcí a podnikatelskými subjekty nejprve informoval všechny aktéry v území o nabízených možnostech, posbíral projektové záměry v různých fázích přípravy. Díky tomu vzniklo 11 projektových fiší s více než 100 projekty,“ říká hejtman Petr Kubis.

Dodal, že Karlovarský kraj vytvořil metodiku hodnocení projektů, kterou se inspirovaly i ostatní kraje.

Mezi konkrétní projekty patří využití průmyslových zón Silvestr a Přátelství na Sokolovsku, resocializace jezera Medard, kde se počítá s bytovou výstavbou a rekreačním využitím jezera.

„Dále to je projekt Battery Value Chain Sokolov, jenž je zaměřený na zpracování, výrobu a recyklaci baterií z lithia v odkalištích, vznik překladiště pro vlakovou dopravu v místě železničního depa v Sokolově, ale i energetické využití odpadu v regionu. Chceme rozvíjet i terapeutickou krajinu a v neposlední řadě počítáme i s projekty v oblasti lázeňství a cestovního ruchu,“ dodává Kubis

Podle zástupce pro Restart Jiřího Štěrby většina projektů řeší hned několik aktuálních problémů regionu dohromady.

„Vedle vzniku nových pracovních míst je to také využití obnovitelných zdrojů, odpadové hospodářství, věda a výzkum, ekonomická diverzifikace či budování atraktivních odvětví,“ uzavírá Štěrba.