„Snažíme se dbát na prevenci a bezpečnost pracovníků i návštěvníků úřadu, proto jsme ve spolupráci s odborem bezpečnosti a krizového řízení a složkami integrovaného záchranného systému připravili teoretický i praktický nácvik modelových situací v případě vzniku mimořádných událostí a aktivní cvičení složek IZS v případě aktivního střelce v prostředí úřadu. V tento ten bude zcela uzavřena budova B, kde sídlí například veřejností navštěvovaná matrika a další, ale dojde také k uzavření parkovací plochy před touto budovou,“ uvedla ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Martina Vránová. „Protože se jedná o velmi rozsáhlou akci, která zásadně ovlivní provoz krajského úřadu, chtěli bychom požádat veřejnost, aby svou návštěvu naplánovala mimo den konání akce a úřad navštívila pouze v nezbytně nutném případě. Pokud taková situace nastane a nedojde k telefonické domluvě předem, bude moci informace o aktuálním umístění potřebného pracovníka úřadu získat na recepci v budově A krajského úřadu,“ doplnila.

Nácvik se bude konat od ranních do odpoledních hodin.