Karlovarský kraj zároveň přišel se zákonodárnou iniciativou, jejíž podstatou je možnost krajů ve spolupráci s řediteli škol stanovit, jaké obory se na středních školách otevřou a kolik žáků do nich bude přijato. Tyto kroky nyní kritizuje obecně prospěšná společnost EDUin.

„Je vysoce pravděpodobné, že ti představitelé krajů, kteří cut-off skóre prosazují, nedomýšleli skutečné dopady takového opatření a že na tom zdaleka neexistuje ani uvnitř asociace jednotné stanovisko,“ uvedl Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin. Proti tomu se velmi důrazně ohradila předsedkyně Rady AK ČR a současně hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová: „Autoři zprávy si ani nezjistili informaci o tom, že Rada Asociace krajů už toto opatření schválila, a to jednohlasně. Pro kraje je totiž stávající situace ohledně úrovně vzdělávání naprosto nepřijatelná. Ze statistik za uplynulý školní rok vyplynulo, že u maturitních zkoušek bylo neúspěšných celkem 36,2 procenta maturantů, to je obrovské číslo!“

Společnost EDUin poukazuje i na to, že cut-off skóre může mít v českém selektivním vzdělávacím systému zhoubný vliv na dosažené vzdělání u dětí ze sociálně a ekonomicky slabých rodin a kvalitu vzdělání zbytku populace nijak nezvýší. „Je to úloha státu, aby ten nepoměr zmírnil. A zavedení cut-off score v tom zásadní roli nehraje,“ oponuje Mračková Vildumetzová. Ta také hájí krajskou zákonodárnou iniciativu, na základě které by regiony měly možnost ovlivnit, jaké obory a s kolika žáky budou střední školy otevírat. „Vychází to z potřeb regionů, z požadavků trhu práce, z poptávky rodičů a žáků.“