Prestižní cenu letos převezmou čtyři dobrovolníci. Kteří to budou, o tom může v počáteční fázi rozhodovat v podstatě kdokoliv. Stačí k tomu málo. Nominovat dobrovolníky ze svého okolí.

„Návrhy mohou posílat jak občané, tak organizace. Nominovaným dobrovolníkem může být například člověk, který nezištně pomáhá s nákupem, s doučováním, je psychickou podporou pro někoho ve složité situaci," uvedla ředitelka Mateřského centra Žaneta Salátová.

„Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci? Kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží cenu Křesadlo? Tak neváhejte, sedněte a pište," vyzývá veřejnost Salátová.

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

„Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích. Například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident," poznamenala ředitelka Mateřského centra.

Křesadlo jako předmět je v tomto autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát. Ten podle starých vzorů vyrobil funkční křesadlo.

Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na stránkách Mateřského centra K.Vary www.materske-centrum.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE www.hest.cz a na stránkách www.dobrovolnik.cz. Záštitu nad 10. ročníkem ceny Křesadlo převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák a primátor města K.Vary Petr Kulhánek.

Návrhy mohou občané nebo organizace zasílat nejpozději do 17. března 2016 na adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, nebo e-mailem na mckv@seznam.cz

O držitelích Křesadla 2015 rozhodne devítičlenná komise. Slavnostní předávání cen proběhne 15. dubna v Grandhotelu Národní dům Ambassador. O kulturní program se postará Karlovarský symfonický orchestr.

Každý návrh musí obsahovat: (formulář návrhu lze stáhnout na www.materske-centrum.cz )

1. jméno a kontakt na kandidáta ceny.

2. název města a organizace (je-li organizován), kde působí

3. důvody pro jeho navržení výstižný popis činnosti kandidáta ceny, například konkrétní činy, tvořivý nápad, netradiční činnost, zajímavá cílová skupina, přínos pro organizaci, délka dobrovolné činnosti, sloučení profesního života-studia s dobrovolnou činností uvést něco výjimečného

4. jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrhovatelem právnická osoba pak její název, místo působiště a jméno zástupce kontakt, je-li navrhovatelem fyzická osoba jméno, adresa, kontakt).

Z historie ceny Křesadlo

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Na mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži na jaře 2001 řekla Arlene Schindler, dlouholetá propagátorka dobrovolnictví v USA: „Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci", a motto bylo na světě. Hledali jsme ještě název ceny a shodli jsme se na názvu Křesadlo.

První křesadla navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového sporáku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v rukách lidiček nejasně zobrazeno možná i ilustrátor měl podobné potíže. Nakonec výtvarnice udělala několik návrhů, komise jeden vybrala a student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl.

Byl to předmět hodný Járy Cimrmana zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství.

Za rok 2001 se Křesadla předávala poprvé v Praze (10x), v Havlíčkově Brodě (3x) a také v Kroměříži, kde měli vlastní model, křemínky v krabičce s troudem.

Za rok 2002 to bylo celkem 31 Křesadel, která kromě Prahy předávali naši partneři v šesti městech Česká Lípa, České Budějovice, Pelhřimov, Olomouc, Ústí nad Labem a Zlín.

Na podzim 2003 napsal Josef Porsch, dobrovolník oceněný Křesadlem 2002, že můžeme předávat skutečné křesadlo. Předmět, který by spojoval současnost s dávnými tradicemi. Rozdělat oheň je myšlenka služby pro druhé. Křesadlo je vykovaný kus oceli stočený konci k sobě takové používali Slované i Keltové, křeše se s ním o pazourek. Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval.

Za rok 2003 bylo rozdáno 40 Křesadel Praha, Zlín, Ústí nad Labem, Písek, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Kladno a Turnov.

Za rok 2004 to bylo 41 Křesadel Praha, Turnov, Ústí nad Labem, Český Těšín, Hradec Králové, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Kladno a Liberec.

Za rok 2005 to bylo 50 Křesadel Praha, Plzeň, Liberec, Frýdek-Místek, Ústí nad Labem, Jindřichův Hradec, Kladno, Turnov a Havlíčkův Brod.

Za rok 2006 bylo rozdáno 53 Křesadel Praha, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Kladno, Plzeň, Písek, Liberec, Třinec, Turnov a Havlíčkův Brod.

Za rok 2007 to bylo 45 Křesadel Turnov, Ústí nad Labem, Český Těšín, Karlovy Vary, Praha, Písek a Plzeň.

Za rok 2008 se rozdalo celkem 61 Křesadel Český Těšín, Karlovy Vary, Kladno, Praha, Ústí nad Labem, Vsetín, jižní Čechy, Vysočina a Plzeň.

Za rok 2009 to bylo celkem 37 Křesadel Karlovy Vary, jižní Čechy, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Vsetín a Vysočina.

Za rok 2010 to bylo 52 Křesadel Praha, Vysočina, Náchod, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, jižní Čechy, Plzeň, Kladno a Hradec Králové.

Za rok 2011 to bylo 65 Křesadel Praha, Liberec, Roudnice nad Labem, Olomouc, Vysočina, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Vsetín, Náchod, Hradec Králové, Jindřichův Hradec.

Za rok 2012 to bylo 64 Křesadel Liberec, Roudnice nad Labem, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Praha, Vysočina, Hradec Králové, Olomouc, Kladno a Plzeň.

Za rok 2013 to bylo celkem 53 Křesadel Plzeň, Liberec, Vysočina, Karlovy Vary, Náchod, Ústí nad Labem, Praha, Vsetín, Olomouc a Kladno.

Za rok 2014 bylo předáno celkem 51 Křesadel Plzeň, Jablonec nad Nisou Liberecko, Praha, Ústí nad Labem, Vysočina, Olomouc, Karlovy Vary a Kladno.