Celkem jich tak policie za rok 2017 eviduje 5084. Ovšem policie nezahálela a objasnila téměř 68,6 procenta ze spáchaných deliktů. To bylo v porovnání s rokem 2016 o skoro jedno procento více.

„V loňském roce jsme zaznamenali nárůst kriminality především u násilných trestných činů. Kriminalisté jich řešili 507, což je o 115 skutků více než v roce 2016. Jen loupeží jsme v loňském roce řešili o 25 více než v roce 2016,“ uvedl krajský policejní ředitel Petr Macháček.

K těm nejzávažnějším násilným trestným činům patří vraždy, v loňském roce jich bylo devět. Tedy o tři více než v roce předchozím. Všechny se ale podařilo objasnit a pachatele dopadnout. „Ve většině případů vraždy, k nimž došlo v regionu, souvisely s osobními vztahy v rodině nebo v příbuzenstvu,“ konstatoval policejní ředitel.

Nárůst trestné činnosti zaznamenala Policie ČR rovněž u majetkové kriminality, především u krádeží vloupáním do obchodů, krádeží vloupáním do bytů a krádeží věcí z automobilů.

„V roce 2017 jsme se také potýkali s nárůstem dopravních nehod. Policisté jich řešili 2 967, což je o 292 více než za předešlé období. Nejvíce se na zvýšení tohoto čísla podílely nehody na parkovištích a střety se zvěří,“ poznamenal Macháček.

Pokud jde o rozsah trestných činů podle jednotlivých okresů, k největšímu nárůstu došlo na Sokolovsku. Tady bylo v loňském roce spácháno 1425 deliktů, což představovalo meziroční nárůst o 135 případů. Objasněno jich přitom bylo 1038. Na Chebsku policisté vloni evidovali 1751 případů, meziročně o 103 více. Objasněno bylo 1129 trestných činů. Pouze na Karlovarsku trestných činů ubylo. Policisté jich tady řešili 1908, v roce předchozím to bylo 2046 případů. A objasněno bylo na Karlovarsku 1318 případů.