Již třetí měsíc je ve vedení krajské záchranky krizový management, který předchozí nevyhovující situaci stabilizoval a provedl i některé změny, které by měly vést k modernizaci a přeměně. Obyvatelé Chebska se však obávají, aby různá ekonomická opatření neměla přímý vliv na kvalitu služeb záchranářů.

„Obávám se, aby různé ekonomické přeměny neměly přímý vliv na kvalitu služeb záchranářů,“ řekl padesátiletý Jan Nováček. „Bohužel nemám dostatek informací a věřím, že krizový management bude dělat takové změny, které budou dobré jak pro zaměstnance, tak pro pacienty,“ dodal.

„V rámci systémových opatření lze již nyní doložit celou řadu zlepšení v ekonomicko-administrativní oblasti, s využitím spolupráce a sdílení kapacit s Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., jež je stejně jako Územní zdravotnická záchranná služba (ÚZZS) zcela v majetku Karlovarského kraje,“ uvedla Barbora Silná, mluvčí záchranky. „Při společném sdílení objednávkového systému s nemocnicí uspoří záchranná služba až 40 procent na objednávaném materiálu,“ uvedl ředitel ÚZZS a předseda představenstva KKN, a.s., Luděk Nečesaný.

Vedení záchranné služby rovněž usiluje o zachování zdravotní dopravní služby pro nemocné, tak aby zachránilo více než dvě desítky pracovních míst pro řidiče těchto sanit. „Proto jsme se rozhodli konsolidovat činnost dopravně zdravotní služby do Karlových Varů, abychom mohli v maximální možné míře využít synergických efektů především s karlovarskou nemocnicí,“ upřesnil Luděk Nečesaný. „Doufám, že se vedení záchranky povede uchovat tato pracovní místa, jak slibuje. Nevím, jak bych si našel zaměstnání. V republice je to těžké a v našem kraji dvojnásob. Někdo musí živit rodinu,“ řekl třicetiletý řidič sanity, který má strach z nadcházející situace.

Další změny nastaly také ve zdravotnickém úseku vedeném lékařským náměstkem Romanem Sýkorou, jemuž se podařilo nastavit především systematická opatření v odměňování zejména lékařů. „Vypovězením smluv OSVČ jako souběhu u kmenových lékařů je nyní vše nastaveno do správné úrovně. Zcela vyloučeno je hodnocení zaměstnanců jinak než podle pracovního vytížení, zařazení a výsledků,“ vysvětlil opatření Roman Sýkora.

Jako součást stabilizace a zefektivnění činnosti záchranné služby byly od začátku dubna sloučeny dispečinky v Karlových Varech a Sokolově, tak aby od května mohl být sloučen i chebský dispečink a zahájena činnost krajského operačního střediska (KOS).V rámci krizového managementu byly učiněny rovněž změny v rozmístění výjezdových skupin, jejichž počet mírně vzrostl.

„Toto navýšení tvoří zejména zavádění vysoce úspěšného projektu rendez vous tak zvaného setkávacího systému, kdy lékař v malém autě s řidičem přijíždí vypomáhat záchranářům a může se pohybovat mezi jednotlivými posádkami, či dokonce může zasahovat sám s řidičem,“ nastínil Roman Sýkora a dodal, že toto velmi efektivní opatření řeší také problém s počtem lékařů, kterých lze daleko efektivněji využít.