To budeme vědět 8. června, kdy dojde na vyhlášení výsledků 18. ročníku této akce. V první fázi, která trvá do 20. března, je ovšem nutné stavby, projekty a studie do soutěže přihlásit. „Zájemci o účast v soutěži mohou přihlašovat nejenom stavby, které byly zkolaudovány a uvedeny do provozu v období předchozích tří let, tedy od 1. ledna 2015 do 20. dubna 2018, ale také projekty staveb, architektonické a urbanistické studie připravované k realizaci během uplynulých pěti let, konkrétně od 1. ledna 2013 do 20. dubna 2018. Přihlašovatelem stavby může být investor, architekt, projektant zhotovitel nebo její majitel,“ uvedla Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které soutěž pořádá.

Stavby zhodnotí odborná porota a na internetu také veřejnost. Od 16. května budou stavby a projekty umístěny na www.stavbykarlovarska.cz, kde bude do uzávěrky soutěže, 8. června v 16 hodin, probíhat hlasování. „Zároveň bude možné na stejném webu hlasovat pro zachráněné památky Karlovarska,“ poznamenala Vlášková.


„Naším hlavním záměrem při této soutěži je důraz na prezentaci všeho nového, novostaveb a rekonstrukcí, které se v uplynulém období podařilo zrealizovat. Chceme představit přihlašovatele, poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty a stavební firmy, kteří všichni mění podobu Karlovarského kraje,“ uvedla k soutěži Vlášková.

Podotkla, že i letos dojde na výběr, představení a ohodnocení nejlepších projektantů a stavbyvedoucích. „Všechny stavby a projekty budou představeny veřejnosti v Karlovarském kraji, nejlepší stavby a projekty vybrané odbornou porotou i veřejností budou prezentovány v tisku a odborných časopisech, po dobu jednoho roku budou panely vystaveny na putovní výstavě na úřadech v Karlovarském kraji,“ konstatovala manažerka sdružení.

Za uplynulých 17 ročníků soutěže se prezentovalo 469 staveb včetně projektů, které lze vidět na www.stavbykarlovarska.cz.