Karlovarský kraj nechal připravit aktualizovanou projektovou dokumentaci revitalizace národní kulturní památky a dokument odpovídá všem požadavkům orgánů památkové péče. Podle hejtmanství se tak stal se tak základem pro investiční záměr, jež v schválilo ministerstvo kultury. „Vedení kraje a města absolvovalo řadu jednání o aktualizaci projektové dokumentace, uskutečnilo se společné setkání Rady města a Rady kraje, kde došlo k jasné dohodě, že upravená projektová dokumentace zatím nebude obsahovat vestavbu multifunkčního sálu a město ji může následně po dohodě s památkáři doplnit později,“ uvedla krajská mluvčí Jana Pavlíková. mluvčí.

Jenže karlovarští zastupitelé schválili memorandum s tím, že zatímco kraj začne s opravou první části této národní kulturní památky, Karlovy Vary se pokusí získat od památkářů souhlas s vestavbou koncertního sálu, za 150 milionů a tato vestavba by měla být do projektu včleněna.

Pro hejtmanství je toto usnesení velmi nepříjemným překvapením. „Jednoznačně jsme se shodli, že aby obnova lázní konečně začala, opraví Karlovarský kraj budovu bez dříve plánované vestavby multifunkčního sálu, protože takto má koncept největší šanci získat souhlas orgánů památkové péče, jejichž stanovisko je pro nás závazné. Město pak učiní veškeré kroky, které by vedly k získání takové projektové dokumentace, která bude obsahovat vestavbu sálu, a především pro ni získá kladné stanovisko památkářů. Kraj bude při těchto krocích plně nápomocen, protože my se rozhodně nebráníme tomu, aby se sál postavil a sloužil například pro Karlovarský symfonický orchestr. Proto jsme i připravili memorandum o spolupráci při uskutečnění záměru vybudovat koncertní sál a memorandum už město schválilo, Rada kraje rovněž, krajští zastupitelé o něm budou jednat 13. září. Ale druhá věc je, že nyní musíme pracovat s konceptem projektové dokumentace, který je v souladu s podmínkami udělení státní dotace a město nemůže náhle přijít s tím, že si klade nové podmínky. Znevažuje tak naše společné dohody a zbytečně oddaluje už tak dlouhodobě odkládanou rekonstrukci památky,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). A připomíná primátorovi Kulhánkovi (KOA), že když krajská koalice v čele s ANO nastoupila do vedení kraje, v roce 2017 budovu lázní městu nabízela, aby si ji vzalo zpět.

„Pan primátor té možnosti nevyužil a pro navrácení Císařských lázní do majetku města nehlasoval. Nechal tedy vše na Karlovarském kraji, přestože do současné doby už město za různé změny a úpravy projektové dokumentace dalo 22 miliony korun! My jsme teď projektovou dokumentaci zaktualizovali za dva miliony korun, jsme téměř v cílové rovince a v příštím roce chceme skutečně začít s rekonstrukcí,“ uvedla hejtmanka. A zdůraznila, že záměr poslal kraj na Ministerstvo kultury, které potvrdilo, že akci zaregistrovalo. Výše dotace činí 250 milionů. „Nemůžeme dopustit, aby jakékoliv neopodstatněné průtahy komplikovaly zahájení prací,“ uzavřela hejtmanka.

NEROZUMÍME
Primátor Kulhánek ale nerozumí tomu, na co si hejtmanka stěžuje nebo co Karlovy Vary znevažují. „Když si přečtu memorandum, tak jeho podstata je právě v tom, aby město mohlo připravit projekt koncertního sálu. Když jsme byli požádáni o souhlas s projektovou dokumentaci, tak jsme ho vydali s podmínkou, že tato dokumentace nemůže zamezit budoucí realizaci koncertního sálu. Což není žádná nova podmínka, je to jen naplnění smyslu memoranda,“ zdůraznil primátor Kulhánek.

Rekonstrukce Císařských lázní by bez vestavby sálu měla stát více než 600 milionů. O náklady se podělí kraj, stát a město.