Slavnostního aktu se ve francouzské metropoli zúčastnili velvyslanci všech sedmi států a představitelé všech jedenácti měst. Včera Ministerstvo kultury České republiky předalo dokumentaci centrále UNESCO. Z Karlovarského kraje o zapsání na seznam usilují Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně.

„Struktura nominační dokumentace je přesně dána operačními směrnicemi UNESCO. Celkem má dokumentace devět kapitol,“ vysvětluje obsah dokumentace Michal Urban, předseda mezinárodní pracovní skupiny, která připravovala vznik dokumentů.

„Nejdůležitější z nich je kapitola tři, která zdůvodňuje, proč by Slavné lázně Evropy měly být zapsány na Seznam světového dědictví a v čem spočívá jejich takzvaná mimořádná univerzální hodnota. Rozsahem nejdelší je druhá kapitola, která popisuje současný stav nominovaného statku a jeho historii. Přílohou dokumentace je plán řízení a správy všech jedenácti součástí nominace jako celku, který doplňují lokální management plány pro každé město zvlášť. A rozsáhlou přílohou jsou i různé tematické mapy,“ uvedl Urban.

Koordinátorem celého sériového nominačního projektu byla od začátku Česká republika. Jak dlouho se na dokumentaci pracovalo a kolik lidí se na jejím zpracování podílelo?

„Počátky prací se datují už do roku 2011, ale skutečná příprava nominační dokumentace s názvem The Great Spas of Europe začala až v létě 2016 a v září 2017 jsme měli hotovou první kompletní verzi. Ta se pak doplňovala a dolaďovala po celý loňský rok a výsledkem je rozsáhlé dílo, které nyní na konci ledna předá Ministerstvo kultury ČR organizaci UNESCO k posouzení. Na jeho přípravě se podílely desítky lidí ze všech jedenácti lázeňských měst a mnoha odborných institucí. Celkový seznam spoluautorů čítá bezmála sto jmen. Pokud jde o města západočeského lázeňského trojúhelníku, byl hlavním autorem textů Lubomír Zeman,“ poznamenal Urban.

Každé město obdrží dokumentaci v pěti kopiích. Vzhledem k tomu, že samotná dokumentace váží 5,8 kilogramu, tak příští týden přijde na každý z jedenácti úřadů balíček o váze 29 kilogramů. Dokumentace je ve formátu A4 a má dohromady necelých dva tisíce stran. Zhruba 400 stran je samotná nominační dokumentace, 300 stran tvoří mapy, společný management plán je pak rozepsán na dalších přibližně 150 stranách. K materiálu později přibudou lokální management plány o rozsahu asi 150 stran za každé město, tedy celkem dalších přibližně 1650 stran.

O nadnárodní sériovou nominaci usiluje 11 evropských lázeňských měst. Jsou to: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně (Česká republika); Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Německo); Spa (Belgie); Vichy (Francie); Montecatini Terme (Itálie); Baden u Vídně (Rakousko) a City of Bath (Anglie).

Slavné lázně Evropy/ The Great Spas of Europe jsou jedinečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století. Tato centra zdraví, trávení volného času a společenského života představují nejlepší příklady nového typu městských celků se specifickou formou, funkcí a architekturou, která nemá jinde ve světě paralelu. Slavné lázně Evropy zároveň charakterizují hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální vody. Jakožto místa setkávání lidí z Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.