Nedostatek lékařů je palčivý problém, s nímž Karlovarský kraj zápasí už roky. A aby je získal, nabízí velkorysé finanční benefity, a to jak pro současné studenty medicíny, ale také pro lékaře s praxí. A nyní k tomu přibyde i možnost bydlení v krajském městě, v objektu bývalého transfuzního oddělení Karlovarské krajské nemocnice vznikne bytový dům pro zdravotnický personál. „Nemocnice by jej využívala pro své zaměstnance, což by jednoznačně zvýšilo úspěch v rámci náboru klíčového personálu. Krajská rada už odsouhlasila uvedený záměr a zahájení projektové přípravy. Akce bude realizována v rámci 2. etapy projektu ‚Generel Karlovarské krajské nemocnice‘," uvedla Jarmila Ivasková, krajská mluvčí.

Investice by dle odhadů měla vyjít na bezmála 64 milionů korun, přičemž projektová dokumentace je vyčíslena na 3,7 milionu korun, zbytek částky tvoří náklady na stavební práce a vybavení. Financování fyzické realizace se předpokládá z dotačních programů a částečně z krajského rozpočtu.

Objekt ve Vítězné ulici disponuje čtyřmi nadzemními podlažími, obytným podkrovím a jedním podzemním podlažím, s tím, že zastavěná plocha domu je 248 m². Na základě předchozí studie od společnosti Penta Projekt se uvažuje o výstavbě 11 bytů, zdravotní ambulance se dvěma pracovišti, případně školicí místnosti. Přízemní přístavba, vybudovaná pro potřeby bývalého transfuzního oddělení, bude zbourána a na volném místě vzniknou parkovací místa pro bytové i nebytové prostory.

Podle Patrika Pizingera (Místní), radního pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, jde o nevyužívaný prostor, který dříve sloužil jako transfuzní oddělení karlovarské nemocnice. „Ještě předtím to byl ale bytový dům, nové využití objektu tak navazuje na jeho původní účel. Přestavěná budova bude sloužit potřebám nemocnice, která bude bydlení nabízet v rámci zaměstnaneckého benefitu zdravotnickému personálu, studentům, stážistům a také nově příchozím zdravotníkům a lékařům. Nacházíme se na úplném začátku celého procesu, zadali jsme zakázku na projekt, ze kterého by měl vzejít návrh přesné podoby bytového domu,“ dodal radní Pizinger.

„Karlovarský kraj vyplácí v rámci celé České republiky jedny z nejvyšších příspěvků zdravotníkům a nabízí nejširší a nejucelenější okruh podpory pro studenty medicíny, začínající lékaře i ty s mnohaletou praxí. Od roku 2018 se díky náborovým příspěvkům podařilo získat 188 zdravotnických pracovníků, mezi nimiž jsou lékaři i nelékaři. Letos byla na tyto účely vyčleněna částka 11,4 milionu korun," doplnila mluvčí Ivasková.