Lékaři tohoto oddělení tak mohou učit další lékaře i z jiných nemocnic. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví potvrdilo, že oddělení splňuje všechna kritéria, a díky tomu může vzdělávat lékaře nejen v základním oboru, ale i ve specializovaném oboru intenzivní medicína.

„Nemocnice bude v Karlových Varech vzdělávat hlavně své lékaře. Stáže ale nabídneme i lékařům ve specializační přípravě z jiných nemocnic, které nejsou akreditované pro obor intenzivní medicíny,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Josef März.

Akreditace je podle něho dalším potvrzením kvality práce lékařů, sester a dalších pracovníků tohoto oddělení, ale i dalších oborů, například laboratoří. Komplexnost péče a služeb je jedním z klíčových faktorů k získání akreditace.

Auto se málem skutálelo na rodinné domky.
Málem se skutálela ze srázu přímo na rodinné domky