Václav Kolín je kvůli závažnému onemocnění odkázán na elektrický invalidní vozík. Velkou překážkou jsou pro imobilního občana především schody v patrovém domě, v němž žije. Na potřebný kolečkový „schodolez“ mu však schází peníze.
Václavu Kolínovi je devětačtyřicet let a se svojí ženou bydlí v Ostrově. Zdravotní potíže poprvé pocítil v roce 2012, avšak tehdy jim ještě nepřikládal velkou váhu.

„Během několika let se jeho stav ovšem zhoršil natolik, že je v současnosti odkázán na elektrický invalidní vozík. Každodenní život je tak stále náročnější nejen pro pana Kolína, ale i pro jeho manželku, která o něj pečuje. Děkuji proto všem, kteří se rozhodnou přispět do této finanční sbírky,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Hejtmanka věří, že se společně podaří vybrat dostatek finančních prostředků na pořízení potřebného „schodolezu“, jenž panu Kolínovi významně usnadní pohyb po domě.

Peníze na pomoc zdravotně handicapovanému Václavu Kolínovi můžete vložit do zapečetěné sběrací pokladničky umístěné v recepci budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 Karlovy Vary.

Pokladničky najdou zájemci také na všech akcích pořádaných Karlovarským krajem. Přispět je možné rovněž na speciální bankovní účet, jehož číslo je 115 -8527850227/0100. O výtěžku sbírky a jeho předání panu Kolínovi bude kraj veřejnost informovat.