Z centra města kvůli nenávratné minulosti bohužel moc nezbylo, nicméně doposud existující objekty mají stále svoji historickou hodnotu. Velmi zajímavé je také porovnání stávající a již neexistující zástavby města. Procházka byla ukončena v budově muzea zhlédnutím výstavy předmětů ze sbírek Zdeňka Heppnera, pracovníka muzea. Zmiňovaná výstava v muzeu Horní Slavkov je veřejnosti přístupná do konce srpna 2019.

Jan Zapf