„RUBIKON Centrum v České republice funguje už 23 let,“ informoval manažer pobočky v Chebu a Chodově Milan Roháč. V Karlovarském kraji se pobočky otevřely loni v průběhu května a září. Kromě Chebu a Chodova má RUBIKON pobočky také v Karlových Varech a v Sokolově. V současné době má nezisková organizace v kraji přibližně sto klientů, kteří se snaží najít uplatnění.

„Snažíme se s vězni spolupracovat ještě v době, kdy jsou ve výkonu trestu,“ přiblížil Milan Roháč.„Už ve vězení jim nabízíme pomoc, aby věděli, na koho se obrátit, až vyjdou ven.“ Často se klienti do centra dostávají i přes úřad práce nebo probační a mediační službu. A jak vlastně proces znovunavrácení se do běžného života vypadá? „Rozebereme jejich situaci, vysvětlíme si, co mu můžeme nabídnout. Zmapujeme si klienta, jeho pracovní profil, vzdělání, řešíme i jeho trestní minulost, mapujeme i jeho dluhy, protože téměř všichni naši klienti jsou zadlužení. V této fázi začínají navazovat spolupráci s dluhovou poradkyní. Pracujeme s lidmi s trestní minulostí, proto si potřebujeme prověřit jejich spolehlivost. Sledujeme, jak klient plní úkoly, jak chodí na schůzky připravený, jaká je jeho skutečná motivace,“ uvedl Milan Roháč. Během této fáze mu centrum hledá vhodné nabídky, pokud se osvědčí, začne ho doporučovat spolupracujícím zaměstnavatelům. „Nemají problém bývalého vězně zaměstnat, chtějí od nás informace a samozřejmě jakési doporučení.“

V současné době spolupracuje s centrem přibližně 30 zaměstnavatelů z kraje. Kromě toho jsou zaměstnavatelé, kteří tvoří tréninková místa. „Je to pro klienty, kteří nemají mnoho pracovních zkušeností nebo nikdy nepracovali,“ doplnil. Zaměstnavatel si po dobu půl roku potenciálního zaměstnance vyzkouší, a pokud se osvědčí, nechá si ho natrvalo. „Tréninková místa bychom rádi rozšířili. Pokud se najde zaměstnavatel, který by měl zájem, budeme rádi.“

Pro organizaci ale práce nekončí tím, že klient nastoupí do zaměstnání. „To je začátek procesu, další krok při integraci. Zaměstnance s trestní minulostí podporujeme i poté, co práci získá. Scházíme se, dále spolupracuje s dluhovou poradkyní. Snažíme se ho motivovat při prvotních potížích. Může se stát, že místo pro něj není to pravé. V tom případě mu hledáme jiné uplatnění.“ Úspěšnost samozřejmě není stoprocentní. „Vzhledem k tomu, že začínáme, nemůžeme se chlubit velkými úspěchy. Zatím máme zaměstnaných 15 klientů, ale doufáme, že se počet integrovaných lidí s trestní minulostí bude zvyšovat,“ dodal.